solarex 400x85

bulut akademi 2021 1

bmi eylul egitim banner

rielli temmuz banner
perfect 400 x 85 mm Banner PG

iu 18 09 2023 banner

Su Sektöründe İklim Değişmesine Uyum

su sektorunde iklim degismesine uyum
Su yöneticileri, gelecekte meydana gelebilecek iklim değişmesinin benzeri değişik durumlara uymaya alışıktır.

Bununla ilgili geniş bir uyum seçenek yelpazesi geliştirilmiştir. Arza bağlı seçenekler, su yöneticilerinin daha iyi bildikleri bir yaklaşımdır. Ancak talebe bağlı seçenekler de gittikçe daha yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Su yönetimi, sürekli evrim geçiren bir olgudur ve bu evrim, uygulamada iklim değişmesinin tesirini etkileyecektir. Yukarıda belirtilen nedenlerle, iklim değişmesi, özellikle belirsizlikleri su planlamasına dahil etme konusunda daha az tecrübeye sahip olan ülkelerde var olan su yönetim uygulamaları için zorluk çıkaran bir unsurdur. Genel sorun, iklim değişmesini, su planlamasında geleneksel olarak ele alınmış belirsizliklere dahil etmekten ortaya çıkmaktadır.(Bogardi ve Nachinebel, 1994; Kindler, 2000)

Entegre Su Kaynağı Yönetimi (ESKY) değişen ve birbirleriyle rekabet eden taleplere sahip olan bir ortamda en iyi su kaynağı yönetim şekli olarak görünmektedir. ESKY, bütün arza ve talebe bağlı hareketlerin spesifik bir şekilde değerlendirilmesi, bütün rol oynayan kurum/kuruluşları karar verme sürecine dahil etmesi, su kaynağı durumunun sürekli izlenmesi ve gözden geçirilmesi gibi üç ana unsurdan oluşmaktadır. İklim değişmesi meydana gelmezse, ESKY etkili bir yaklaşımdır. Onun uygulanması için pek çok geçerli sebep mevcuttur. Entegre Su Kaynağı Yönetimi'nin benimsenmesi, su yöneticilerinin iklim değişmesine adapte olmasında büyük katkılar sağlayacaktır. Sonunda dikkat edilmesi gereken üç nokta mevcut;

1. “Memba” tarafında yapılan bir uyumun sonuçları, “mansap” tarafında meydana gelebilir. Başka bir deyişle, iklim değişmesinin bir kullanıcının üzerindeki etkisi, başka kullanıcıların iklim değişmesine verdikleri intikale bağlı olabilmektedir. Bu olgu, havza çapında yönetim ihtiyacının altını çizmektedir.

2. Bu bölümde yönetimi olan su sistemleri vurgulanmıştır. Pek çok ülkede, özellikle gelişmekte olan ülkelerin kırsal bölgelerinde, su temini "hane düzeyinde" yönetilmektedir. Önemli alt yapı yatırımları yapılması uzak bir ihtimal olan bunun gibi durumlarda da iklim değişmesinin sonuçlarını değerlendirmek gerekmektedir.

3. Su sektörünün zedelenebilirliğini azaltmak için iklim değişmesine alınan uyum önlemlerine, yalnız su yöneticilerini dahil etmemelidir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan su sorununun (hem kuraklık, hem sel olarak) toplumsal yanları, geniş bir baskılar yelpazesini yansıtmaktadır. Bu baskıların büyük bir bölümü, su yöneticilerinin sorumluluk alanının dışında kalmaktadır. İklim değişmesinden kaynaklanan sel ve kuraklık olaylarına karşı olan mevcut hassasiyetin azalması, imar ve planlama kontrolü, potansiyel afet bölgelerinin sürekli iskân sağlanmasına (afetten sonra bile) ve gelir artırımına yönelik mali teşvikler (örneğin sübvanse edilen sigorta veya hükümet tarafından sağlanan afet fonları) gibi meselelere yönelik kararların verilmesini gerektirecektir.

 

Yazar: Cihan YEŞİL  / Çevre Yüksek Mühendisi - İnşaaat Teknikeri
Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu

 

Bizleri desteklemek ve tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip ediniz...
sosyal medya facebooksosyal medya instagramsosyal medya linkedin


sosyal medya twitter
sosyal medya telegramsosyal yousosyal meyda bip

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo