solar storage banner

 

nextgen banner

Çevre Mevzuatı

ÇEVRE MEVZUATI
(KANUNLAR - YÖNETMELİKLER - TEBLİĞLER - GENELGELER)

 

 

KANUNLAR
 

YÖNETMELİKLER
 
 
 
 

TEBLİĞLER
 
 
 

 
 

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar 31.12.2021 tarihli ve 2595501 sayılı Olur 
Atık Toplayıcıları 2022/6 
Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 2020/12 Genelgesi
 
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar 07.02.2020 tarihli ve 34658 sayılı Olur
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 29.06.2020 tarihli ve 132882 sayılı Olur
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 23.07.2020 tarihli ve 155226 sayılı Olur 
Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar 29.06.2020 tarihli ve 132858 sayılı Olur
Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 22.12.2020 tarihli ve 274424 sayılı Olur 
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge 2010/16
Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge- Ek-1  2018/15
Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi 2011/13
Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi 2010/09
Gereksiz Kırtasiye Kullanımının Önlenmesine İlişkin Genelge 2012/13
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri 2008/6
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 2004/5
Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge 2006/14
Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi 2011/12
Katı Atık Genelgesi 2004/7
Katı Atık Genelgesi 2003/8
Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi 2007/10
Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge 2011/12
Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İliskin Genelge 2011/10
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi 2018/8
Tıbbi Atıkların Yönetimine İlişkin Genelgelerin İptal Edilmesi Hakkında Genelge 2018/7
Ambalaj Atıkları Yönetimi Usul ve Esasları 22.10.2012 tarih ve B.09.0.ÇYG.0.10.04-145.07-12444 sayılı Olur
Mahallli İdareler Seçimleri 2014/01
04 Mayıs 2015 tarih ve 5993 sayılı Bakan Oluru ile “Yetkilendirme Usul ve Esasları” 2015/5993
Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 20.03.2023 tarihli ve 6005151 sayılı Olur
  
Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar - 07.12.2022 tarihli ve 5218975 sayılı Olur 

 

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge (2022/14) 
Marmara Denizi Eylem Planı'nın Uygulanmasına İlişkin Genelge 2021/12
Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Uygulama Genelgesi 2021/1 
Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2018/14

Derin Deniz Deşarjı izleme Genelgesi 2009/16
Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge 2020/21 
Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Kontrolünde Görevlendirilecek Olan Deniz Kirliliği Denetim Personeli İle Bu Personele Verilecek Eğitime İlişkin Genelge 2010/8
Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi 2009/6
Yetki Devri Genelgesi (Balık Çiftlikleri) 2010/11
Yetki Devri Genelgesi (Yasadışı Boşaltım) 2011/9
Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi 2019/9
2019/9 Sayılı Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi Kılavuzları-1 için tıklayınız. 2019/9
2 - İl Faaliyet Raporu Format 2019/9
Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri Genelgesi 2020/4 
Normalleşme Sürecinde Gemi Atıklarının Yönetimine İlişkin Genelge (Genelge 2020/19) 

 

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi 2011/11
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi 2013/37
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi 2010/14
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2011/4
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2015/02
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2021/19
Müzik Yayın İznine İlişkin Usul ve Esaslar 29/12/2022 tarihli ve 5422454 sayılı Olur
Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları 2022/20
Yakıt ve Yakma Sistemleri Değişikliği Talepleri Hakkında Genelge 2022/17

 

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi 2020/17
COVİD-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi 2020/13 
2004/12 Sayılı Katı Atık ve Atıksu Yönetimi Genelgesi'nin İptaline İlişkin Genelge (2013/11) 2013/11

Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2018/14
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar 2015/10
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Esaslar
Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi 2019/17

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Florlu Sera Gazlarının Yönetimi Hakkında Genelge 2023/3 (05.05.2023) 
İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Genelgesi (RG: 07.10.2013-28788) 2013/11
 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi 2016/1
Halon Genelgesi 2007/4

 

İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16.07.2021 tarih ve 2021/16 Sayılı Genelge / Konu: Atık İthalatı İşlemleri 

18.05.2021 tarih ve 2021/9 Sayılı Genelge / Konu: 2020/29 Sayılı Genelge

31.12.2020 tarih ve 2020/29 Sayılı Genelge / Konu: Atık İthalatı 

 

ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

27.08.2021 tarih ve 2021/18 Sayılı Genelge / Konu: Kütle Denge Bildirimleri 

 

ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR ÇED DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALTYAPI YATIRIMLARI ÇED VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

08.08.2018 tarih ve 2018/09 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Süreçleri Hk.

08.04.2015 tarih ve 2015/03 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Yönetmeliği Uygulamaları

25.11.2014 tarih ve 2014/24 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Yönetmeliği

2009/7 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Yönetmeliği Uygulamaları

 

ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

18.11.2020 tarih ve 2020/25 Sayıı Genelge / Konu: Hava Kirliliğinin Kontrolüne Yönelik Uygulamalar 

24.06.2015 tarih ve 2015/7 Sayılı Genelge / Konu: Genelge

 

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

02.07.2021 tarih ve 2021/14 Sayılı Genelge / Konu: Marmara Bölgesinde Bulunan Atık Su Artıma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi 

24.04.2014 tarih ve 2014/12 Sayılı Genelge / Konu: Sürekli Emisyon Ölçümlerinin Çevrimiçi (Online) İzlenmesi

04.12.2013 tarih ve 2013/40 Sayılı Genelge / Konu: Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi

 
 
 

Not : Bu alandaki bilgiler sürekli olarak güncel tutulmaktadır.
 

Tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip edin...
sosyal medya linkedin


sosyal medya twitter
sosyal medya telegramsosyal you

 

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo