artemis banner nisan 2020

Çevre Mevzuatı

ÇEVRE MEVZUATI
(KANUNLAR - YÖNETMELİKLER - TEBLİĞLER - GENELGELER)

 

KANUNLAR
 

YÖNETMELİKLER
 
 

TEBLİĞLER
 

 
 

SIFIR ATIK VE ATIK İŞLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 2020/12 Genelgesi yeni 2019
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar 07.02.2020 tarihli ve 34658 sayılı Olur
 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge 2010/16
Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge 2018/15
Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi 2011/13
Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi 2010/09
Gereksiz Kırtasiye Kullanımının Önlenmesine İlişkin Genelge 2012/13
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri 2008/6
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 2004/5
Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge 2006/14
Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi 2011/12
Katı Atık Genelgesi 2004/7
Katı Atık Genelgesi 2003/8
Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi 2007/10
Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge 2011/12
Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İliskin Genelge 2011/10
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi 2018/8
Tıbbi Atıkların Yönetimine İlişkin Genelgelerin İptal Edilmesi Hakkında Genelge 2018/7
Ambalaj Atıkları Yönetimi Usul ve Esasları 22.10.2012 tarih ve B.09.0.ÇYG.0.10.04-145.07-12444 sayılı Olur
Mahallli İdareler Seçimleri 2014/01
04 Mayıs 2015 tarih ve 5993 sayılı Bakan Oluru ile “Yetkilendirme Usul ve Esasları” 2015/5993
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2019 tarihli ve 311222 sayılı Olur

 

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2018/14
Derin Deniz Deşarjı izleme Genelgesi 2009/16
Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge 2020/21 yeni 2019
Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Kontrolünde Görevlendirilecek Olan Deniz Kirliliği Denetim Personeli İle Bu Personele Verilecek Eğitime İlişkin Genelge 2010/8
Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi 2009/6
Yetki Devri Genelgesi (Balık Çiftlikleri) 2010/11
Yetki Devri Genelgesi (Yasadışı Boşaltım) 2011/9
Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi 2019/9
2019/9 Sayılı Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi Kılavuzları-1 için tıklayınız. 2019/9
2 - İl Faaliyet Raporu Format 2019/9
Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri Genelgesi 2020/4 
Normalleşme Sürecinde Gemi Atıklarının Yönetimine İlişkin Genelge (Genelge 2020/19) yeni 2019

 

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi 2011/11
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi 2013/37
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi 2010/14
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2011/4
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2015/02
Covid-19 Tedbirleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi-1 2020/10 yeni 2019
Covid-19 Tedbirleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi-2 2020/11 yeni 2019

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi 2020/17yeni 2019

İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

03.09.2020 tarih ve 2020/22 Sayılı Genelge / Konu: Atık İthalatı 

 

ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR ÇED DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALTYAPI YATIRIMLARI ÇED VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

08.08.2018 tarih ve 2018/09 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Süreçleri Hk.

08.04.2015 tarih ve 2015/03 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Yönetmeliği Uygulamaları

25.11.2014 tarih ve 2014/24 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Yönetmeliği

2009/7 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Yönetmeliği Uygulamaları

 

ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

24.06.2015 tarih ve 2015/7 Sayılı Genelge / Konu: Genelge

 

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

24.04.2014 tarih ve 2014/12 Sayılı Genelge / Konu: Sürekli Emisyon Ölçümlerinin Çevrimiçi (Online) İzlenmesi

04.12.2013 tarih ve 2013/40 Sayılı Genelge / Konu: Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi


Not : Bu alandaki bilgiler sürekli olarak güncel tutulmaktadır.

Tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip edin...
sosyal medya facebooksosyal medya instagramsosyal medya linkedinsosyal medya twittersosyal medya telegram

 

 

Pin It

Destekleyenler