solar storage banner

 

nextgen banner

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB) Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler nelerdir?

Soru - Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB)  Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler nelerdir?

Cevap - 

1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

2) Vergi numarası ve SGK işyeri sicil numarası,

3) İletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, elektronik posta adresi),

4) Firmanın, çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

5) Çevre görevlisi olarak istihdam edilen personelin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile sosyal güvenlik numaraları,

6) Çalışma ve SGK hizmet belgesi (Çalışması zorunlu 3 (üç) yıl deneyimli koordinatör çevre görevlisi için),

7) Çalışma ve SGK hizmet belgeleri (Çalışması zorunlu 2 (iki) yıl deneyimli çevre görevlisi için),

8) Belge başvuru bedelinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair hesap belgesi,

9) 4 üncü maddede belirtilen belgeler kamu kurumlarından istenilmez.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo