solar storage banner

 

nextgen banner

LAER [Lowest achievable emission rate] Gerçekleştirilebilir en düşük emisyon oranı.

LAGÜN [Lagoon] Lağım çamurunun işlenmesinde kullanılan oksitleme havuzu.

LAĞIM ÇUKURU [Cesspool] Konutların pis su depolama tankı.

LENİTİK[ Lenitic ] Kendi kendine temizlenen, hızla akan sular.

LENTİK [Lentic] Göl, havuz, bataklık gibi kirliliğe maruz durgun sular.

LHD [Litre/household/day]Litre/Hane/Gün.

LİDAR (IŞIK SAPTAMA VE UZAKLIK TAYİNİ) [ Light detection and ranging] Uzak mesafeye yayılmış baca zerrelerini bulmaya yarayan hava kirliliğiyle ilgili teknik.

LİKEN [Lichen] Kayalarda ve ağaçlarda oluşan, sülfür dioksit gibi kirletici maddelerin varlığını gösteren suyosunu ve mantar birleşimi.

LİMNOLOJİ [Limnology] Tatlı suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik durumlarını inceleyen bilim dalı.

LİNDAN [Lindane] Klorlanmış hidrokarbonlar ailesinden dayanıklı suda çözünmeyen bir tarım ilacı.

LİNYİT (ESMER KÖMÜR) [Lignite = brown coal] Düşük kalorili bir kömür cinsi.

LİTOSFER [Lithosphere] Genellikle yer yüzeyinden yaklaşık seksen kilometre derinliğe kadar uzanan yer kabuğu katmanı.

LİZİMETRE [Lysimeter] Buharlaşma sonucu su kaybı oranını ölçen alet.

LİZİZ [Lysis]Hücrelerin tahribi (yıkımı).

LNG [Liquefied natural gas ]Sıvılaştırılmış doğal gaz.

LPG [ Liquefied petroleum gas ]Sıvılaştırılmış petrol gazı.

LRT [Light rail  transport; Long range transport] Hafif raylı ulaşım; uzun menzilli taşımacılık.

LTC [Laboratory test chamber]Laboratuar deneme odası.

LV [Limit values]Sınır değerleri.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo