artemis banner nisan 2020

Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planı Hazırlanması Projesi (TAÇYEP) Karadeniz Bölgesi Çalıştayı Samsun’da gerçekleştirildi.

tacyep karadeniz calistayi 2018haberTürkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planı Hazırlanması Projesi (TAÇYEP) Karadeniz Bölgesi Çalıştayı Samsun’da gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte yürütülen Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi kapsamında 22-23.02.2018 tarihleri arasında Samsun’da 2 günlük “Karadeniz Bölgesi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz Bölgesinde çamur yönetiminde yaşanan sorunları tespit ederek çözüm önerileri oluşturmayı hedefleyen çalıştay, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ’in açılış konuşması ile başladı.

Çalıştaya, Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren atıksu arıtma tesisi işletmecileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve ilgili kurum/kuruluş temsilcileri katılım sağladı.

Çalıştayın ilk oturumunda, proje yürütücüsü Prof. Dr. Dilek SANİN ve ekibi tarafından Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi’nin amacı ve proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

İkinci oturumunda ise arıtma çamurlarının geri kazanımı ve bertarafına yönelik yaşanan sorunlar ve ilgili yönetmelikler hakkındaki sektör ve bakanlık sunumları gerçekleştirildi.

Çalıştay ikinci günü, Karadeniz Bölgesinde yaşanan çamur sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı yuvarlak masa toplantıları ile son bulmuştur.

Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planı Hazırlanması Projesi (TAÇYEP) Amacı Nedir?

TAÇYEP, ülkemizdeki evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde mevcut durumda oluşan ve 2016-2023 yılları arasında kurulacak arıtma tesislerinde oluşması beklenen arıtma çamurları miktarlarını hesaplamayı, atıksu arıtma tesislerinin tasarımı aşamasında arıtma çamuru miktarını azaltıcı proseslerin seçilmesini ve arıtma çamurunun susuzlaştırılmasının/kurutulmasının arıtma tesisleri ile entegre olarak planlanmasını, arıtma çamurlarının işlenmesi, geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili yeni ve sürdürülebilir çalışmaları içeren bir eylem planı hazırlamayı amaçlamaktadır.

Pin It

Destekleyenler