solar storage banner

 

nextgen banner

KKDİK Yönetmeliğinde Değişikliğe İlişkin Duyuru yayınlandı

kkdik yonetmeliginde degisiklik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Aralık 2023 tarihli ve 32408 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile,

Ortak kayıt sürecinin yürütülmesine ilişkin çalışmalar (lider seçimi ile veri ve maliyet paylaşımı gibi) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalar neticesinde Bakanlıkça yayımlanacak usul ve esaslar çerçevesinde belirlenmesi hükme bağlanmış, üretilen veya ithal edilen tonaj miktarına ve madde zararlılığına bağlı olarak son kayıt tarihleri 31/12/2026, 31/12/2028, 31/12/2030 olarak revize edilmiştir.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde mevcut verilerin kullanımı esas kılınmış olmakla birlikte, yayımlanan yönetmelik kapsamında veri temin sürelerinin tonaja bağlı olarak kademeli olarak uzatılması, gerek olması halinde yeni verilerin üretilmesi için ülkemizdeki laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi için de imkan sağlayacaktır. Bu çerçevede veri maliyetlerinin de belli oranda düşmesi beklenmektedir.

İnsan sağlığının ve çevrenin en yüksek seviyede korunması amacıyla, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve önümüzdeki süreçte Bakanlığımıza sunulacak kayıt işlemlerinin özen göstererek ve ivme kazanarak devam ettirilmesi beklenmektedir.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo