solar storage banner

 

nextgen banner

Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası

yesil buyume teknoloji yol haritasi
Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı kapsamında, ülkemizin yeşil kalkınma hedeflerine ilişkin sanayi kuruluşlarımızın teknolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Mart 2022’de; 13 Kamu Kurumu ve 27 özel sektör şemsiye temsilcilerinin katılımıyla “Teknolojik Dönüşüm/Gelişim İhtisas Çalışma Grubu” kurulmuştur.

Grup çalışmaları kapsamında ekonomimiz için kritik olan, lokomotif sektörlere üretim zincirlerinin ilk aşamalarında temel girdiler sağlayan ve karbon emisyonu açısından ön plana çıkan Demir-Çelik, Alüminyum, Çimento, Kimyasallar, Plastik ve Gübre sektörlerinde “Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası” hazırlanmıştır. 

Bu sektörlerdeki teknolojik ihtiyaçlar; hammaddeden üretim proseslerine, enerji girdilerinden atık yönetimine ve kullanım sonrası geri kazanım aşamalarına kadar ürün yaşam döngüsü yaklaşımıyla belirlenmiştir.  Sanayi kuruluşlarımızın teknolojik ihtiyaçlarını belirleme çalışması, sektörü temsil kabiliyeti olan şemsiye STK’lar tarafından yönetilmiştir. 371 özel sektör temsilcisiyle kurulan Sektörel Odak Gruplarda; Demir Çelik Sektörü Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Alüminyum Sektörü Girişimci Alüminyum Sanayicileri ve İşadamları Derneği (GALSİAD), Kimya Sektörü Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD), Plastik Sektörü Türkiye Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), Çimento Sektörü Sektörel Odak Grubu Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÜRKÇİMENTO) ve Gübre Sektörü Gübre İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Birliği (GÜİD) tarafından biraraya getirilmiştir.

Sanayi kuruluşlarımız tarafından belirlenen teknolojik ihtiyaçlar; İklim Şurası Bilim ve Teknoloji Komisyonu çıktıları, her sektördeki “Mevcut En İyi Teknikler – Best Available Techniques (BAT)” referans dokümanlarından girdiler ve küresel teknolojik eğilimlerle zenginleştirilmiştir. Alanında yetkin yaklaşık 100 akademisyen ve araştırmacıyla  ve sektör temsilcileriylebirlikte 3 ay süren 60’ın üzerinde toplantıyla, özel sektörün yeşil dönüşümü için belirlenen ihtiyaçlara teknolojik çözümler oluşturulmuştur. 

Ülkemizin 2053 net sıfır emisyonu hedefi ve yeşil kalkınma politikası doğrultusunda çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler; ekosistemdeki tüm paydaşlarla birlikte Demir-Çelik, Alüminyum, Çimento, Kimyasallar, Plastik ve Gübre sektörlerinde 2026, 2030 ve 2035 yıllarına ilişkin hedefler olarak belirlenmiştir. Tüm teknolojik hedefler; teknik açıklamalar, dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut teknolojik hazırlık seviyeleri, ulusal ve uluslararası başarılı örnekler, teknolojinin kullanımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik altyapılar, insan kaynakları, teşvikler gibi destekleyici unsurlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası

Hazırlanan Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası akademisyenler, kamu araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özellikle sanayi kuruluşları tarafından, kendi katkılarıyla oluşturulmuş hedefler doğrultusunda yeni projelerin, girişimlerin, platformların oluşturulması çalışmalarının başlatılması beklenmektedir.

Yeşil Büyüme Teknoloji Teknoloji Yol Haritası-Genel Bilgiler ve Metodoloji dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

 

Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası: Demir-Çelik Sektörü için TIKLAYINIZ.

Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası: Alüminyum Sektörü için TIKLAYINIZ.

Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası: Kimyasallar Sektörü için TIKLAYINIZ.

Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası: Plastik Sektörü için TIKLAYINIZ.

Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası: Gübre Sektörü için TIKLAYINIZ.

Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası: Çimento Sektörü için TIKLAYINIZ.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo