solar storage banner

 

nextgen banner

BDDK'dan, sınırda karbon düzenlemesinin kredilere olası etkileri

sinirda karbon duzenlemesi etki analizi raporu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Avrupa Birliği (AB) sınırda karbon düzenleme mekanizmasının Türk bankacılık sektörü kredi portföyüne olası etkileri hakkında yapılan etki analizi çalışmasının sonuçları yayımlandı.

BDDK'den çalışmaya ilişkin yapılan duyuruda, Avrupa Komisyonu tarafından 2026'da hayata geçirilmesi planlanan sınırda karbon düzenleme mekanizması ile ithal ürünlere üretim süreçlerinde açığa çıkan sera gazı emisyonlarına dayalı olarak sınırda karbon vergisi uygulanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Uygulamanın, yüksek emisyonla üretim yapan firmaların AB ihracatlarında ilave maliyetler ve rekabet dezavantajıyla karşılaşabilecekleri anlamına geldiği aktarılan duyuruda, bu durumun firmaların mali durumları üzerinde bir etki yaratabileceği vurgulandı.

Duyuruda, ilave maliyetler ve rekabet dezavantajının, firmaların yakın ilişki içinde bulundukları finansal kuruluşların kredi riskinde de artışa yol açma potansiyeli taşıdığına işaret edilerek, "Etki analizi çalışması temel olarak, karbon vergisinin 2021 yılsonu verileri itibarıyla ana faaliyeti söz konusu beş sektörde olan ve AB'ye ihracat gerçekleştiren müşterilerin kredi geri ödeme kapasiteleri üzerindeki etkisinin tahmin edilmesi şeklinde yürütülmüştür" ifadesi kullanıldı.

Çalışma kapsamında, bankalarca toplam kredi bakiyesi yaklaşık 190 milyar lira olan 1.243 adet müşterinin kredi geri ödeme kapasitelerinin, mevcut veriler ve emisyon düzeylerine dair erişilebilen ilave bilgiler ışığında değerlendirmeye tabi tutulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Değerlendirme sonuçları, sınırda karbon düzenleme mekanizması uygulamasının ilk aşamada bankacılık sektörünün tahsili gecikmiş alacaklar oranında neden olabileceği artışın incelemeye konu beş sektöre yönelik krediler için 0,94 puan ve toplam kredi portföyü için 0,09 puan ile sınırlı kalacağına işaret etmektedir.

Bununla birlikte, gerek sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamının hızla genişleyecek olması gerekse aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede hayata geçirilen ya da geçirilmesi planlanan benzeri karbon fiyatlama mekanizmaları dolayısıyla söz konusu etkilerin orta ve uzun vadede belirgin bir artış gösterebileceği değerlendirilmektedir."

Etki Analizi Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo