perfect solutions banner

eco2n

solar storage banner

 

solar storage banner

nextgen banner

,rielli kasim banner 1

10-Atık Kod Grubu

10 - Isıl İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

10 01

Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç)

 

10 01 01

(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu

 

10 01 02

Uçucu kömür külü

 

10 01 03

Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül

 

10 01 04*

Uçucu yağ külü ve kazan tozu

A

10 01 05

Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar

 

10 01 07

Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar

 

10 01 09*

Sülfürik asit

A

10 01 13*

Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri

A

10 01 14*

Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu

M

10 01 15

10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu

 

10 01 16*

Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

M

10 01 17

10 01 16 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan uçucu kül

 

10 01 18*

Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları

M

10 01 19

10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları

 

10 01 20*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

10 01 21

10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

10 01 22*

Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar

M

10 01 23

10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar

 

10 01 24

Akışkan yatak kumları

 

10 01 25

Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar

 

10 01 26

Soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklar

 

10 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 02

Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 02 01

Cüruf işleme atıkları

 

10 02 02

İşlenmemiş cüruf

 

10 02 07*

Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

M

10 02 08

10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

 

10 02 10

Haddehane tufalı

 

10 02 11*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

M

10 02 12

10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 02 13*

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

M

10 02 14

10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri

 

10 02 15

Diğer çamurlar ve filtre kekleri

 

10 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 03

Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 03 02

Anot hurdaları

 

10 03 04*

Birincil üretim cürufları

A

10 03 05

Atık alüminyum oksit

 

10 03 08*

İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları

A

10 03 09*

İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar

A

10 03 15*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler

M

10 03 16

10 03 05 dışındaki köpükler

 

10 03 17*

Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar

M

10 03 18

10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

 

10 03 19*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

10 03 20

10 03 19 dışındaki baca gazı tozu

 

10 03 21*

Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)

M

10 03 22

10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)

 

10 03 23*

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları

M

10 03 24

10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları

 

10 03 25*

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

M

10 03 26

10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

 

10 03 27*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

M

10 03 28

10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 03 29*

Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

10 03 30

10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklar

 

10 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 04

Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 04 01*

Birincil ve ikincil üretim cürufları

A

10 04 02*

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

A

10 04 03*

Kalsiyum arsenat

A

10 04 04*

Baca gazı tozu

A

10 04 05*

Diğer partiküller ve toz

A

10 04 06*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

A

10 04 07*

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

A

10 04 09*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

M

10 04 10

10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 05

Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 05 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları

 

10 05 03*

Baca gazı tozu

A

10 05 04

Diğer partiküller ve toz

 

10 05 05*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

A

10 05 06*

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

A

10 05 08*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

M

10 05 09

10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 05 10*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler

M

10 05 11

10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler

 

10 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 06

Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 06 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları

 

10 06 02

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

 

10 06 03*

Baca gazı tozu

A

10 06 04

Diğer partiküller ve toz

 

10 06 06*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

A

10 06 07*

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

A

10 06 09*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

M

10 06 10

10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 07

Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 07 01

Birincil ve ikincil üretim cürufları

 

10 07 02

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

 

10 07 03

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

 

10 07 04

Diğer partiküller ve toz

 

10 07 05

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

 

10 07 07*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

M

10 07 08

10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 08

Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 

10 08 04

Partiküller ve toz

 

10 08 08*

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu

A

10 08 09

Diğer cüruflar

 

10 08 10*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler

M

10 08 11

10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar

 

10 08 12*

Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

M

10 08 13

10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

 

10 08 14

Anot hurdası

 

10 08 15*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

10 08 16

10 08 15 dışındaki baca gazı tozu

 

10 08 17*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

M

10 08 18

10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri

 

10 08 19*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

M

10 08 20

10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

 

10 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 09

Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar

 

10 09 03

Ocak cürufları

 

10 09 05*

Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

10 09 06

10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

 

10 09 07*

Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

10 09 08

10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları

 

10 09 09*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

10 09 10

10 09 09 dışındaki baca gazı tozu

 

10 09 11*

Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller

M

10 09 12

10 09 11 dışındaki diğer partiküller

 

10 09 13*

Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar

M

10 09 14

10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar

 

10 09 15*

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı

M

10 09 16

10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı

 

10 09 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 10

Demir Dışı Döküm Atıkları

 

10 10 03

Ocak cürufları

 

10 10 05*

Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

10 10 06

10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

 

10 10 07*

Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

M

10 10 08

10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları

 

10 10 09*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

M

10 10 10

10 10 09 dışındaki baca gazı tozu

 

10 10 11*

Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller

M

10 10 12

10 10 11 dışındaki diğer partiküller

 

10 10 13*

Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları

M

10 10 14

10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları

 

10 10 15*

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı

M

10 10 16

10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı

 

10 10 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 11

Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları

 

10 11 03

Cam elyaf atıkları

 

10 11 05

Partiküller ve toz

 

10 11 09*

Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı

M

10 11 10

10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı

 

10 11 11*

Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)

M

10 11 12

10 11 11 dışındaki atık camlar

 

10 11 13*

Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru

M

10 11 14

10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru

 

10 11 15*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

M

10 11 16

10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar

 

10 11 17*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

M

10 11 18

10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

 

10 11 19*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

M

10 11 20

10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar

 

10 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 12

Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 

10 12 01

Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları

 

10 12 03

Partiküller ve toz

 

10 12 05

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

 

10 12 06

Iskarta kalıplar

 

10 12 08

Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)

 

10 12 09*

Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

M

10 12 10

10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları

 

10 12 11*

Ağır metaller içeren sırlama atıkları

M

10 12 12

10 12 11 dışındaki sırlama atıkları

 

10 12 13

Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur

 

10 12 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 13

Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları

 

10 13 01

Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları

 

10 13 04

Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar

 

10 13 06

Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)

 

10 13 07

Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri

 

10 13 09*

Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar

M

10 13 10

10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları

 

10 13 11

10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları

 

10 13 12*

Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

M

10 13 13

10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları

 

10 13 14

Atık beton ve beton çamurları

 

10 13 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

10 14

Krematoryum Atıkları

 

10 14 01*

Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar

A

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo