bulut akademi 2021 1

rielli 02 2021

Yıldız Teknik Üniversitesi

yildizteknik_uni_logo

Yıldız Teknik Üniversitesiİletişim Bilgileri :
Telefon : 0 212 259 70 70
Web Sitesi : www.yildiz.edu.tr
E-Mail Adresi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bilgi :
yildizteknik_uniÜniversitemiz günümüzdeki durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir.

Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922):

Vilayet nafia idarelerinin "fen memuru" (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911'de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris'teki "Ecol de Conducteur"ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911'de başlanmıştır.


Nafia Fen Mektebi Dönemi (1922-1937):

1922 'de okulun adı Nafia Fen Mektebi'ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926'da 2.5 yıla ve 1931'de 3 yıla çıkarılmıştır.


İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937-1969):

Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle Fen memurları ile yüksek mühendisler arasında oluşan Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı Yasa ile Nafia Fen Mektebi lağvedilerek yerine Teknik Okul kurulmuştur. 2 yıllık Fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.

İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu'nun Maarif Vekaleti'ne devri Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekaleti'nden alınarak Maarif Vekaletine bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadostro Mühendisliği kurulmuş ve Türkiye'de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949-1950 ders yılında öğretime başlamıştır. 1951-1952 ders yılından itibaren Teknikerlik kısmı kapatılmıştır.

1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar ünvanları verilmeye başlanmıştır.

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969-1982):

03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur. 1971'de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne bağlanmıştır.


Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992) :

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile buna bağlanmış olan mühendislik yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu'nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli'nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.


Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- ):

03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalurji Fakülteleri olarak dört fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir. Günümüzde Üniversitemiz 9 Fakülte, 2 Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 17000'i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Akademik Birimler :

Fakülteler 

Elektrik-Elektronik Fakültesi 


 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik Mühendisliği Bölümü
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölmü

Fen-Edebiyat Fakültesi 

 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Biyoloji Bölümü
 • Fizik Bölümü
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
 • İstatistik Bölümü
 • Kimya Bölümü
 • Matematik Bölümü
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Makina Fakültesi 

 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Mekatronik Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

Mimarlık Fakültesi 

 • Mimarlık Bölümü
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İktisat Bölümü
 • İşletme Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

İnşaat Fakültesi 

 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Harita Mühendisliği Bölümü
 • Çevre Mühendisliği Bölümü

Kimya-Metalurji Fakültesi 

 • Biyomühendislik Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Matematik Mühendisliği Bölümü
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Eğitim Fakültesi 

 • Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Sanat ve Tasarım Fakültesi

 • İletişim Tasarımı Bölümü
 • Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Müzik Toplulukları Programı
Duysal Sanatlar Tasarımı Programı
Dans Programı
 • Sanat Bölümü
Bileşik Sanatlar Programı
Sanat Yönetimi Programı
Fotoğraf ve Video Programı

Enstitüler

 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksekokullar

 • Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu
 • Yabancı Diller YüksekokuluPin It

Destekleyenler

Welcome in the demo