artemis banner nisan 2020

Çevre Mühendisliği Programında Okutulan Belli Başlı Dersler Nelerdir?

Çevre mühendisliği bölümünde lisans düzeyinde öğrenim süresi 4 yıldır. Öğrenimin ilk yılında matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, çağdaş çevre mühendisliğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak dersler verilir. Bunlar arasında ikinci yıldan başlayarak, çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi ve kimyasal mikrobiyoloji; bilgisayar kullanımı; hidrolik; hava, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, en iyi biçimde kullanılması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesi; katı, sıvı ve gaz atıkların, gerek alışılagelmiş gerekse ileri düzeyde teknikler kullanarak, çevreye zararsız hale getirilmelerine yönelik sistemlerin projelendirilmeleri gibi dersler ve uygulama çalışmaları bulunmaktadır. Bölümlerde ayrıca yaz stajları ve uygulama dersleri zorunludur. Yaz stajları 2. ve 3. sınıf yaz stajları olmak üzere 2 yılda tamamlanmaktadır. Üniversitelerin uyguladığı yaz stajı programlarında 40 veya 60 iş gününü doldurmak üzere staj zorunluluğu vardır.

Pin It

Destekleyenler