solar storage banner

 

nextgen banner

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB) nin Vize Yaptırılması Nasıldır?

Soru - Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB) nin Vize Yaptırılması Nasıldır?

Cevap - Vize Yaptırılma işlemi;

♦ Vize işlemleri için, mevcut belgenin geçerlik süresinin bitiminden en az bir ay önce başvuruda bulunulur.

♦ Çevre görevlileri tarafından yapılacak vize başvurularında 17 nci madde gereğince eğitim alındığına dair belgenin sunulması zorunludur.

♦ Çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacak vize başvurularında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile güncel büro tescil belgesi sunulur.

♦ Vize başvurularında, vize ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair hesap belgesi eklenir.

♦ Süresi içinde vize başvurusu yapmayan kişi, kurum veya kuruluşların belge bedelleri %50 fazlasıyla alınır.

♦ Belge vize süresi dolanlar Yönetmeliğin 11 inci madde kapsamında yeniden başvuru yaparlar.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB) nin Vize Edilmesi Nasıldır?

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo