bulut akademi 2021 1

vatek banner

cevre kazanci agustos

ozbay osgb

VAHŞİ YAŞAM YÖNETİMİ [Wildlife management]Türlerin doğal ekosistemlerinde bakımı ve geliştirilmesi; çevre dengesinin ve tür çeşitliliğinin korunması.

VENTURİ GAZ YlKAYICISI [Venturi scrubber] Gazlardan tozu gidermeye yarayan sulu yıkayıcı tipi.

VERİ [Data] Analizlerde yâda yorumlarda kullanılan, sonuç çıkarmaya yarayan bilgi yâda olgular.

VİNİL KLORİD [Vinyl chloride] Kanser yapabilen, PVC gibi' plastik madde üretiminde kullanılan kimyasal bileşik.

VOC [Volatile organic compounds] Uçucu organik bileşikler.

VOLKANİK KAYA [Igneous rock] Bazalt, granit ve özellikle lav gibi, ergimiş ve kısmen ergimiş durumda katılaşarak oluşan kaya.

VP [Vapor pressure]Buhar basıncı.

VS [Volatile solids] Uçucu katılar.

VSS [Volatile suspended solids]i Uçucu çökelmemiş katı madde.

VTOL [Vertical takeoff and landing] Düşey kalkış ve iniş.

VURUNTU ÖNLEYİCİ [Anti-knock]Motorun daha düzgün çalışması için yakıta eklenen ve genellikle kurşun içeren bileşikler.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo