bulut akademi 2021 1

vatek banner

cevre kazanci agustos

ozbay osgb

UCS [Uncontrolled site] Denetimsiz çöp dökme sahası.

UÇUCU[Volatile]Nispeten düşük ısılarda buharlaşabilen.

UÇUCU ALERJİ YAPICILAR [Aerdallergens] Alerjik hasta­lıklara yol açan bitki tozu ve polen gibi havadan gelen alerji yapıcılar.

UÇUCU KÜL [Fly ash] Baca gazının taşıdığı düşük yoğunlukta, yanıcı olmayan parçacıklar.

UF [Uncertainty factor ]Belirsizlik faktörü.

UF ALAMA [Shredding] Katı atığın daha hızlı ayrışması için küçük parçalara bölünerek küçültülmesi.

UNEP [UNEP = United Nations Environment Programme] Birleşmiş Milletler çevre Programı.

URANYUM [Uranium] Nükleer enerji üretimi için gerekli radyoaktif metalik eleman.

UYGULAMA PLANI [Implementation plan ] Belli bir sürede çevre kalite standartlarının karşılanması için yapılması gerekli işlerin anahatları.

UYUM [Adaptation] Canlı organizmaların çevre koşullarının üstesinden gelme yeteneği.

UYUMLU BAKTERILER [Facultative bacteria ] Hem aerobik hem de anaerobik koşullarda yaşayabilen mikroorganizmalar.

UZAKTAN ALGILAMA [Remote sensing] Elektromanyetik enerjinin bulunmasıyla, sözgelimi havadan fotograf çekme gibi, fiziksel özelliklerle ilgili uzak mesafelerden bilgi toplama yöntemi.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo