solar storage banner

 

nextgen banner

CA [Carbon absorption or adsorption] Karbon soğurması.

CANSIZ ÇEVRE [Abiotic environment] Doğadaki fiziksel ve cansız kimyasal unsurlar. Örnek: toprak, su, atmosfer.

CBD [Central business district]Merkezi iş bölgesİ.

CBSR [Carcinogen bioassay in smail rodents] Küçük kemirgenlerde kanser yapıcı biyo-denemesi.

CCC [Countercurrent chromatography] Ters akım kromatografisi.

CFC [Chlorofluorocarbon]Kloroflüorokarbon.

CIVA [Mercury] Besin zincirlerinde, özellikle tatlı su ve deniz organizmalarında yoğun olarak bulunabilen ve zararlı etkilere yol açan zehirli metalik eleman.

CNR [Composite noise rating]Bileşik gürültü ölçümü.

CNS [Central nervous system]Merkezi sinir sistemi.

COD [Chemical oxygen demand]Kimyasal oksijen ihtiyacı.

COH [Coefficient of haze]Sis katsayısı.

COHb [Carboxyhaemoglobin]Karboksihemoglobin.

COM [Complex organic mixture ]Karmaşık organik karışım.

CPOM [Coarse particulate organic matter] Büyük parçacıklı organik madde.

C.Q. [Commercial quality] Ticari kalite.

CÜRUF [Clinker]Fırınlardaki ergimiş kalıntı.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo