rielli kasim banner 1

solarex 400x85

solar storage banner

nextgen banner

Sıfır Atık

Sıfır Atık Nedir?

Sıfır atık; öncelikle temiz üretim, atık yönetimi (kaynakta azaltma, atığı ürüne ve enerjiye dönüştürme), gereksiz tüketiminin azaltılması ve malzemelerin etkin kullanımına dayanmaktadır.

sifir atik

Sıfır atık; insanların sürdürülebilir bir hayat tarzını benimseyip, hayat biçimlerini bu yönde değiştirmeye özendiren; gözden çıkarılmış tüm malzemelerin diğer ürünler için kaynak olarak kullanılabilecek biçimde dizayn edildiği; etik ve ekonomik bir verimlilik hedefi olarak tanımlanır.

sifir atik 1
Sıfır atık; 
atıkları yok etme anlamına gelmez.

Bunun yerine;
- Hammaddelerin gereksiz kullanımını elimine etme,
- Sürdürebilir tasarım,
- Kaynak verimliliği ve atık önleme,
- Mümkünse ürünleri yeniden kullanma,
- Atık hiyerarşisine uygun şekilde ömrünü tamamlamış atıkları, geri dönüştürme, kompost veya enerjiye dönüştürme gibi değerlendirme, anlamına gelir.

Sıfır atık yönetimi, oluşan atıkların tekrar değerlendirilmesi ve atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atığın oluşum esnasında önlenmesini hedefleyen bir atık yönetim felsefesidir. Sıfır atık yönetimi ile ilk etapta istenilen, atığın oluşmasının önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa da atığın kaynağında azaltılmasıdır. Daha sonra atığın yeniden kullanımı, eğer bu da mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm ve sonra enerji geri kazanımı amaçlanır. Uygulanan bu yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atığa yapılacak en son işlem bertaraf veya enerji kazanımı gibi yöntemlerdir.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo