solar storage banner

 

nextgen banner

Avrupa Çevre Ajansı tarafından “Avrupa'da İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkilerine Yanıt Vermek: Sellere, Kuraklıklara ve Su Kalitesine Odaklanmak” raporu yayınlandı

degisen iklim kosullarindaki riskler
Bu rapor, değişen iklim koşullarında su miktarı ve kalitesindeki değişikliklerle bağlantılı olarak insan sağlığına yönelik çeşitli riskler hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Raporda, Avrupa'daki mevcut politika incelenmiş ve gelecekte oluşabilecek iklim değişikliği etkilerine karşı alınan önlemler değerlendirmiştir. Aynı zamanda, AÇA üyesi ülkelerde çeşitli sektörlerde ve ölçeklerde belirlenen önlemlerin iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir.

İklim değişikliğinin kuraklığa sebep olduğu, meydana gelen sel sayısını artırdığı, su kalitesini düşürdüğü ve insan sağlığı için bir tehdit oluşturduğu raporda belirtilmiştir. İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin önlenmesi ve azaltılması için, hükümetlerin ve sağlık hizmeti veren kurumların çalışmalarını hızlandırması gerekmektedir.

Raporda Belirtilen Önemli Riskler:

Seller:

 • 1980 ile 2022 yılları arasında ülkemizin de içinde yer aldığı 32 AÇA üye ülkesinde meydana gelen seller sebebiyle 5.584 kişi hayatını kaybetmiştir.
 • Şu anda yaklaşık 53 milyon insan (Avrupa nüfusunun 'si) nehir taşkınlarına maruz kalma potansiyeli olan bölgelerde yaşamaktadır.
 • Avrupa'daki dokuz hastaneden biri nehir taşkınlarına maruz kalma potansiyeli olan bölgelerde bulunmaktadır.

Kuraklık ve Su Kıtlığı:

 • Su talebi ve kuraklık nedeniyle, sadece Avrupa’nın güneyi değil, diğer bölgeleri de su stresi altındadır.
 • Uzun süren kuru ve sıcak hava orman yangınlarının yayılmasını kolaylaştırmaktadır. 1980 ile 2022 yılları arasında, AÇA üyesi ülkelerde 702 kişi doğrudan orman yangınları nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Su Kalitesi:

 • Hava ve su sıcaklığındaki artış patojen büyümesini kolaylaştırarak su kaynaklı hastalık riskini artırmaktadır.
 • Şiddetli yağış, kanalizasyonlarda taşmaya sebep olduğundan patojen konsantrasyonlarını artırmaktadır.
 • Alçakta bulunan bölgelerde deniz seviyesinin yükselmesi, tuzlu suyun yeraltı suyuna ve yüzey suyu akiferlerine girmesine sebep olarak ürün verimliliğini etkilemektedir.

Türkiye ile ilgili önemli hususlar:

 • Aynı zamanda 2023 yılının Eylül ayında meydana gelen ve yıkıcı etkilere sebep olan Daniel Kasırgası Bulgaristan, İspanya, Yunanistan, Libya ve Türkiye’de can ve ekonomik kayıplara neden olmuş, ülkemizde 8 kişi hayatını kaybetmiştir.
 • İber Yarımadası ve Türkiye gibi Güney Avrupa'daki bazı bölgelerde yüksek emisyonlu iklim değişikliği senaryosuna (RCP8.5) göre nehir taşkınlarının artacağı tahmin edilmektedir.
 • İtalya ve Türkiye'de aşırı yağış olaylarındaki artışa paralel olarak heyelan sayısında da artış gözlenmiştir.
 • Yüksek emisyonlu iklim değişikliği senaryosuna göre (RCP8.5) Güney Avrupa'da, özellikle de İber Yarımadası ve Türkiye'de, yangın tehlikesi bulunan günlerin sayısında artış yaşanması beklenmektedir.
Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo