perfect solutions banner

eco2n

solar storage banner

 

solar storage banner

nextgen banner

,rielli kasim banner 1

Avrupa Birliği'nin Şirketlere Yönelik İnsan Hakları ve Çevre Düzenlemeleri

sirketlere insan haklari ve cevre sorumlulugu
Avrupa Parlamentosu, şirketlerin insan hakları ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmalarını zorunlu kılan yeni düzenlemeyi onayladı.

Düzenleme, şirketlerin tedarik zinciri boyunca insan hakları ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önlemelerini, sona erdirmelerini veya azaltmalarını gerektiriyor. Bu doğrultuda çocuk işçiliği ve işçi haklarının yok sayılması ile biyoçeşitlilik kaybına, çevre kirliliğine veya doğal mirasın yok edilmesine sebep olacak aktivitelerin önlenmesi hedefleniyor.

Düzenleme, Avrupa Birliği’nde (AB) 1000’den fazla çalışanı olan ve 450 milyon avrodan fazla ciroya sahip olan AB şirketleri için 2029 yılından itibaren, 3000’den fazla çalışanı olan ve 900 milyon avrodan fazla ciroya sahip olan AB şirketleri için 2028 yılından itibaren, 5000’den fazla çalışanı olan ve 1,5 milyar avrodan fazla ciroya sahip olan AB şirketleri için 2027 yılından itibaren geçerli olacak. Düzenleme, AB ile lisans anlaşması olan şirketler de dahil olmak üzere, AB’de 80 milyon avrodan fazla küresel ciroya sahip ve en az 22,5 milyon avroluk telif haklarından gelir elde eden şirketleri de kapsıyor.

Söz konusu şirketlerin iş süreçlerine önemli bir şekilde dikkat etmeleri, ilgili yatırımları yapmaları, ortaklarından sözleşmeli güvenceler almaları, iş planlarını iyileştirmeleri, küçük ve orta ölçekli iş ortaklarının yeni yükümlülüklerine uygunluklarını sağlamak için destek sağlamalarını gerektirecek. Ayrıca, şirketlerin iş modellerini Paris İklim Anlaşması‘na göre 1,5°C küresel ortalama sıcaklık artışının sınırlanmasına uyumlu hale getirecek bir geçiş planı benimsemeleri gerekecek.

Düzenlemeye uyulmadığı takdirde şirketlere net küresel cirolarının %5’ine kadar para cezaları uygulanacak. Bununla birlikte şirketler, yükümlülüklerini ihlal etmelerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulacak ve oluşturduğu zararı tazmin etmek zorunda kalacak.

Avrupa’nın yeşil dönüşümü için 800 milyar avro gerekiyor

The European Round Table for Industry tarafından yayımlanan bir rapor ise AB’nin 2030 iklim hedeflerine ulaşmak ve sanayisinin rekabet gücünü korumak için enerji altyapısına 2030’a kadar 800 milyar avro yatırım yapması gerektiğini ortaya koyuyor. AB’nin 2050’de sera gazı emisyonlarını azaltma ve net sıfır seviyesine ulaşması için de enerji şebekeleri, enerji depolama ve karbon yakalama tesislerine büyük yatırımların gerekeceği belirtiliyor.

Rapor, 2030 iklim hedeflerine ulaşmak için gerekli olan 800 milyar avro yatırımın yanı sıra, AB’nin yeşil dönüşümü gerçekleştirebilmesi için 2050’ye kadar toplamda 2,5 trilyon avro daha yatırım yapması gerektiğini belirtiyor.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo