perfect solutions banner

eco2n

solar storage banner

 

solar storage banner

nextgen banner

,rielli kasim banner 1

2024 Yılı MELBES Yetkilendirme ve Kapsam Genişletme Hakkında Duyuru

melbes yetkilendirme duyurusu
16.02.2019 tarihinden itibaren yürütülmekte olan MELBES Sistemi’ nde, ölçüm ve analiz talep eden tesislere atanan laboratuvarların ölçüm ve analiz kalitelerinin artırılması, numune almadan raporlamaya kadar geçen sürenin azaltılması, talep edilen ölçüm ve analizlerin büyük ölçüde atanan laboratuvarlarca karşılanması, ölçülmesi gereken parametreler açısından tablo bütünlüğünün sağlanması gibi hedefler, MELBES uygulamasından elde edilen veriler ışığında değerlendirilmiştir.

Söz konusu değerlendirmeler sonucunda yapılacak yeni yetkilendirmelere ve kapsam genişletmelere ilişkin usül ve esaslar ekte yer alan 25.03.2024 tarih ve 8940025 sayılı Makam Oluru ile belirlenmiştir.

Bu Olur çerçevesinde yapılacak başvuruların, Olur’un ilgili maddesi ve Mevzuat, Kapsam, Parametre ve Metot (MKPM) listesinin detaylı olarak tablo şeklinde Bakanlığa sunularak yapılması önem arz etmektedir.

Yetkili Çevre Laboratuvarlarına Önemle Duyurulur. 

Yayımlanan Olur için TIKLAYINIZ.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo