perfect solutions banner

eco2n

solar storage banner

 

solar storage banner

nextgen banner

,rielli kasim banner 1

Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Duyuru yayınlandı

guvenlik bilgi formlari hakkinda
23.06.2017 Tarihli ve 30105 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğinin (KKDİK) 64. Maddesi ile;

13.12.2014 Tarihli ve 29204 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (GBF) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu nedenle Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanmış olan ve KKDİK Yönetmeliği’nin 28 inci maddesi üçüncü fıkrası gereği güncelleme gerekliliği doğmamış mevcut GBF’lerin geçerliliği devam edecektir. Bununla birlikte, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan GBF’leri hazırlayan kişinin belge süresi dolduktan sonra, KKDİK kapsamında belgelendirilmiş olan Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından KKDİK Yönetmeliğinin 4 üncü Kısım Hükümlerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Bir kimyasal maddenin yapısında herhangi bir değişiklik veya/ve KKDİK Yönetmeliği’nin 28 inci maddesi üçüncü fıkrası doğrultusunda değişiklik olması durumunda güncellenmiş halinin temin edilmesi gerekmektedir.

31.12.2023 tarihinden sonra GBFler KKDİK Yönetmeliği’nin 27 inci maddesi gereği KKDİK Yönetmeliği Ek-2 ‘ye uygun ve EK-18’e göre Belgelendirilmiş Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından hazırlanacaktır.

Ayrıca GBF’lerin Entegre Çevre Bilgi Sisteminde (EÇBS) Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi uygulamasına yüklenmesi gerekmektedir.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo