solar storage banner

 

nextgen banner

Yeşil Dönüşüm ve SKDM konularında çevrim içi toplantılarımız devam ediyor!

yesil donusum skdm
500 temsilcinin katılım sağladığı çevrim içi toplantıda Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması konularında kapasite gelişimi ve farkındalığın artırılması için bilgilendirmeler yapıldı. 

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Yeşil Dönüşüm ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) konularında, ülkemizin sanayi ve ticaret odaları ile özel sektör temsilcilerine yönelik kapasite gelişiminin ve farkındalığının artırılması için bilgilendirme toplantılarından üçüncüsü çevrimiçi olarak 30 Ocak 2024 tarihinde Başkanlığımız tarafından düzenlendi. 

Gerçekleştirilen toplantıya Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden, ilgili kurum/kuruluşlardan ve özel sektörden olmak üzere yaklaşık 500 temsilci katılım sağladı.

Başkanımız Sayın Prof. Dr. Halil HASAR açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, iklim değişikliği ile mücadelenin disiplinler arası yaklaşım ile ele alınması gereken bir sorun olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Hasar, bu konuda yapılan ve yapılması gereken eylemlere dair ülkemizdeki diğer kamu kurumlarının, sanayi sektörünün, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşların dezenformasyonunu önlemek için Yeşil Dönüşüm ve SDKM konularında doğru şekilde bilgilendirilmesinin önem arz ettiğini ifade etti. 

Bu minvalde ilgili tüm paydaşların bu konularda en doğru şekilde bilgilendirilmesi için daha önce Eskişehir ve Denizli Sanayi ve Ticaret Odaları’nda yapılan benzer bilgilendirme toplantılarının devam edecek ve planlanan toplantı takviminin kurumun sosyal medya adreslerimizden duyurulacaktır.

Açılış konuşması sonrası moderatörlüğünü İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Abdulkadir BEKTAŞ tarafından yapılan toplantıda; 

  • Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi’nden Ticaret Uzmanı Sayın Demet Işıl KARAKURT sınırda karbon düzenleme mekanizması,
  • İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi’nden Çevre Mühendisi Sayın Serkan HOŞAFÇIOĞLU Ülkemizdeki Sera Gazı İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Sistemi,
  • İklim Değişikliği Başkanlığı Karbon Fiyatlandırma Dairesi Daire Başkanı Sayın Eyüp KAAN MORALI emisyon ticaret sistemi (ETS) ile SKDM ilişkisi
  • Türk Standartları Enstitüsü Baş Doğrulayıcı Sayın Berna BİLDİK karbon ayak izi hesaplama standartları
  • İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesinden Çevre Mühendisi Sayın Berkay ÇELEBİ ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sayın Seçil YILDIZ, yeşil dönüşümün finansmanı,

hakkında bilgilendirme sunumu yapmıştır.

Sunum dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz: Sunumlar

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo