solar storage banner

 

nextgen banner

İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı İngilizce olarak yayınlandı

iklim degisikligi azaltim stratejisi
“Ulusal Katkı Beyanı’nın (NDC) uygulama araçlarından biri olan İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı 2024-2030 uygulama dönemlerini kapsamaktadır.

Planda azaltım politikalarının öncelikli sektörleri olan enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım, AKAKDO’nun (arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık) yanı sıra sektörlere yönelik yatay kesen konular olan Adil Geçiş ve Karbon Fiyatlandırma Mekanizmalarına ilişkin stratejiler ve eylemler yer almaktadır. Toplamda 49 strateji ve 260 eylemden oluşan Eylem Planı; şeffaf ve katılımcı bir süreçle hazırlanmıştır.

 Mart ayında resmî gazete ve web sitemizde yayınlanmış olan İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı'nın İngilizce'sine bağlantıdan ulaşabilirsiniz: The Climate Change Mitigation Strategy

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo