solar storage banner

 

nextgen banner

2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi yayımlanmıştır.

asgari fiyat tarifesi 2024
25.12.2013  tarih  ve  28862  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Çevre  Ölçüm  ve  Analiz Laboratuvarları  Yeterlik  Yönetmeliği'nin  23  ncü  maddesinde belirtilen hüküm gereği,

Bakanlıkça  belirlenen 2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi, 01.01.2024  tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde yayımlanmıştır.

Yayımlanan Asgari Fiyat Tarifesi için TIKLAYINIZ.

 

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo