solar storage banner

 

nextgen banner

Veri Paylaşımı Rehberi güncellenmiştir.

veri paylasimi rehberi guncellemesi
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamında kimyasal imalatçılarının ve ithalatçılarının ortaklaşa bir kayıt dosyası hazırlayıp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Bilindiği üzere, Tek temsilcilerin, kayıt dosyalarının "1.7 Tedarikçiler" bölümüne, temsil ettikleri yurtdışı firmanın Türkiye'deki ithalatçı bilgilerini ekleyebilecekler gibi, ithalatçı bilgilerini eklemeden de kayıt dosyalarını oluşturabilirler.

Tek temsilcinin kayıt dosyası, kayıt kapsamındaki ithalatçıların (artık alt kullanıcılar) tüm kullanımlarını içermelidir. Tek temsilci, 'Türkiye dışı imalatçının' aynı tedarik zinciri içindeki müşterilerinin (ithalatçıların) güncel bir listesini ve bu müşterilerin her biri için kapsanan tonajın yanı sıra güvenlik bilgi formunun en son güncellemesinin temini hakkındaki bilgileri muhafaza etmeli ve Bakanlığımızca gerçekleştirilecek denetimler sırasında söz konusu bilgileri ibraz etmelidir.

İthalatçılar, 'Türkiye dışı imalatçıdan' tek temsilcinin atanıp atanmadığı konusunda teyit almalıdır. Buna ilaveten, tek temsilciden, ithal edilen tonajın ve kullanımın gerçekten de tek temsilci tarafından sunulan kayıt kapsamında olduğuna dair yazılı bir teyit almaları önemle tavsiye edilmektedir. Bu durum, ithalatçıya, alt kullanıcı olarak kabul edildiklerinde kullanımlarını bildirebilecekleri bir irtibat noktası sağlayacak ve aynı zamanda ithalatçıya ithalatlarının gerçekten de tek temsilcinin kaydı kapsamında olduğuna dair açık bir belge verecektir.

İthalatçının, ilgili olduğu durumlarda, güvenlik bilgi formunu derleme yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 'Türkiye dışı imalatçıdan' ve/veya tek temsilciden yeterli bilgi edinmesi gerekmektedir. Türkiye'deki ithalatçı, Bakanlığımızca talep edilmesi halinde, hangi ithalatlarının tek temsilci tarafından yapılacak kayıt kapsama dâhil olduğunu belgeleyebilecek durumda olmalıdır.

Yılda 10 ton ve üzerindeki kimyasalların kayıt dosyalarında sunulması gereken Kimyasal Güvenlik Raporlarının çevirilerinin sektörün talebi üzerine Kimyasal Güvenlik Raporu'nu İngilizce dilindede yükleyebileceklerdir. Bununla birlikte, Kimyasal Güvenlik Raporunu İngilizce dilinde yüklemeyi tercih eden kayıt ettirenlerin, ilerleyen süreçte Türkiye'deki kullanımları, maruz kalma senaryolarını ve risk yönetimi önlemlerini içerecek şekilde Türkçe çevirisi yapılmış versiyonunu kayıt dosyasına eklemesi gerekmektedir. Diğer taraftan, kayıt dosyasında sunulacak "Kapsamlı Çalışma Özetleri" ve "Çalışma Özetleri"ne dair sistemdeki tüm alanların Türkçe olarak doldurulacaktır.

KKDİK Yönetmeliği kapsamında veri paylaşımının etkin bir şekilde işlemesi için, iyi yönetim uygulamalarının teşvik edilmesi ve bu tür verilerin paylaşımına ilişkin anlaşmaların etkin işleyişinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, KKDİK Yönetmeliğinde yer alan kimyasal kayıtlarına ilişkin hükümlerle paralellik arz eden Avrupa Birliği'ndeki veri paylaşımına ilişkin 2016/9 sayılı Uygulama Tüzüğü tercüme edilerek, kayıt yaptıranların uygulamada bundan faydalanmaları amacıyla "Veri Paylaşımı Kuralları Belgesi" hazırlanmış, ayrıca hâlihazırda mevcut olan "Veri Paylaşımı Rehberi" güncellenmiş olup, Kimyasallar Yardım Masası'nın web sitesinden yayımlanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, KKDİK kapsamında firmaların gerçekleştireceği veri paylaşımında söz konusu "Veri Paylaşımı Kuralları Belgesi" hazırlanmış ayrıca güncellenmiş olan "Veri Paylaşımı Rehberi"nde yer alan kurallara uyulması suretiyle kayıtların bir an önce tamamlanarak olası tabi afetler ve diğer tehlikeli hallerde acil alınacak tedbirlerin geliştirilmesi için kaydı yapılan Kimyasalların zararlılıklarının bir an önce KİMVES yolu ile halkımızın ve Tüm tarafların bilgisine açılması öngörülmektedir. 

Veri Paylaşımı Kuralları Belgesine ve Güncellenen Veri Paylaşımı Rehberine erişmek için tıklayınız.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo