solar storage banner

 

nextgen banner

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

cevre mevzuati guncellemesi 23 02 2023
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 23 Şubat 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü, 6 ncı, 17 nci ve 22 nci maddelerinde yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3A, EK-3B ve EK-3C ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo