bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

ozbay osgb

bulut akademi 2021 1

Türkiye’deki Sıkıştırılmış ve Genleştirilmiş Polistiren Endüstrilerinde Çevresel Performansın Geliştirilmesi Projesi için Ulusal Proje Koordinatörü İş İlanı

ulusal proje koordinatoru
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde, aşağıda yer alan linkte belirtilen şartlar dâhilinde; Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen “Türkiye’deki Sıkıştırılmış ve Genleştirilmiş Polistiren Endüstrilerinde Çevresel Performansın Geliştirilmesi Projesi" için 1 adet Ulusal Proje Koordinatörü ve 1 adet Ulusal Yönetici Asistanı istihdam edilecektir. 

Başvuru ve bilgi için tıklayınız:

- Ulusal Proje Koordinatörü

- Ulusal Yönetici Asistanı

 

Görev Ünvanı:

Ulusal Proje Koordinatörü

Görev yeri:

Türkiye

Misyon aktiviteleri:

Ayrıca düzenlenecek

Kontrat Başlangıç Tarihi:

 

Kontrat Bitiş Tarihi:

 

Çalışacağı Gün Sayısı:

Tam zamanlı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü; Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Sanayi Organizasyonu (UNIDO) uygulayıcılığı altında gerçekleştirilecek olan “Türkiye’deki Sıkıştırılmış ve Genleştirilmiş Polistiren Endüstrilerinde Çevresel Performansın Geliştirilmesi Projesi faaliyetlerinde çalıştırmak üzere 1 (bir) adet ulusal proje koordinatörü istihdam edecektir.

TEMEL GÖREVLER

 

Ulusal Proje Koordinatörü, sözleşmede belirtilen planlanmış proje faaliyetlerinin yürütülmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’(Yüklenici Kurum) na bağlı ve sorumlu olup proje faaliyetlerinin başarılı bir şekilde uygulanması ve planlanan proje çıktılarına ulaşılması ile görevlidir. Diğerlerinin yanı sıra ana görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Alt sözleşmeler, iş grupları ve ulusal ve uluslararası uzmanlar için görev tanımlarının hazırlanması da dahil olmak üzere proje faaliyetlerinin günlük yönetimi ve koordinasyonu;
 • Yukarıda belirtilen grupların iş tanımlarına uygun şekilde çalışmalarını kolaylaştırmak;
 • Proje Yönetim Biriminin muhasebe, finans ve satın alma ile ilgili iş ve uygulama planlarını hazırlamasına yardımcı olmak;
 • Projenin zamanında uygulanmasında Proje Yönetim Birimine yardımcı olmak;
 • Proje uygulamasının başlangıç aşamasında tamamlanacak olan iş planına bağlı kalınmasından, iş planının yürütülmesinden ve gerektiğinde iş planının güncellenmesinden sorumlu olmak;
 • Projenin başarılı bir şekilde uygulanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Proje Yürütücü Kuruluş bünyesinde ofis oluşturmak;
 • Proje Yönlendirme Komitesine ve paydaş çalıştaylarına sekreterlik yapmak;
 • Projenin ilerleyişi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve Uluslararası Danışmana düzenli olarak bilgi vermek;
 • Sözleşmede belirtilen başlangıç raporu, 6 adet yarıyıl ilerleme raporu ve proje nihai raporunu, sözleşmede belirtilen zamana uygun olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayını alarak tamamlanmasını sağlamak;
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına, UNIDO’ya ve Proje Yönlendirme Komitesi’ne sözleşmede belirtilen raporları zamanında hazırlamak ve sunmak;
 • Proje uygulamasının tüm teknik yönlerinin yanı sıra proje yürütmesi üzerindeki mali kontrol konusunda tavsiye vermek ve izleme çalışmalarını gerçekleştirmek;
 • Fonların ödenmesi ve eş-finansman durumunu takip etmek;
 • Tüm ilgili kurumlara ve yerel topluluklara projenin amaçlarını tanıtmak ve bu hedeflerin yerel taahhüdünü ve onayını sağlamak için çalıştaylar ve toplantılar düzenlemek;
 • Saha ziyaretleri sırasında ulusal ve uluslararası uzmanlara yardımcı olmak;
 • Kurumlar arasında veri ve bilgi paylaşımı dahil olmak üzere tüm kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini teşvik etmek;
 • GEF kaynaklarının sosyal, ekonomik ve kurumsal bağlamda pratik ve uygun olmasını sağlamak için yerel yönetimler ve yetkililerle olduğu kadar özel sektörle de yakın işbirliği içinde çalışmaktan ve ulusal kurumlarla irtibat kurmaktan sorumlu olmak;
 • Ayni ve nakdi katkılar şeklinde Bakanlık hükmündeki eş-finansmanın sağlanması dahil olmak üzere Projedeki Bakanlığın taahhütlerini güvence altına almaktan sorumlu olmak;
 • UNIDO ve GEF'e sözleşmede belirtilen raporların içeriğini oluşturacak teknik ve finansal raporlar hazırlamayı, saha değerlendirmeleri sırasında toplantılar düzenlemeyi ve proje çıktılarının kalitesini doğrulamayı içeren, UNIDO'nun proje izleme görevlerine yardım etmek ve kolaylaştırmak;
 • Talep edilmesi halinde ilgili diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

MİNİMUM GEREKLİLİKLER

Eğitim: Üniversitelerin kimya / elektrik / makine mühendisliği ile çevre veya fen bilimleri veya diğer ilgili disiplinde ileri üniversite derecesine sahip olmak

Teknik Deneyim: Sanayide ve ilgili sektörlerde, özellikle uluslararası çevre anlaşmaları kapsamında kimyasalların yönetimi konusunda teknik işbirliği projelerinin uygulanmasında en az 7 yıllık deneyim. Endüstriyel faaliyetlerle yakından ilgili saha değerlendirmeleri ve çalışmaları da dahil olmak üzere Türkiye’de kapsamlı deneyime sahip olmak. BM ve uluslararası kuruluşların yanı sıra hükümet ve/veya GEF prosedürleri ve süreçleri ile ilgili hedef ve prosedürlere aşina olmak bu kapsamda iyi bir yönetim deneyimi ve ilgili geçmiş performans kaydına sahip olmak. İyi derecede bireylerarası uyum ve iletişim becerilerine sahip olmak.

Dil: İleri derecede İngilizce yazım becerisi ve akıcı konuşma becerisine sahip olmak. Başka bir Birleşmiş Milletler dilinde akıcılık ve/veya çalışma bilgisi olumlu değerlendirilecektir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurular Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığına ait e-posta adresine Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  başvurma iradesini içerir nitelikte İngilizce dilinde hazırlanmış elektronik posta gönderilmesi şeklinde yapılacak olup, başvuru ekinde yer alması gereken belgeler aşağıda verilmiştir;

- Türkçe ve İngilizce Özgeçmiş

- Üniversite Diploması

- Daha önceki çalışma konularını, projelerini ve/veya iş deneyimlerini ortaya koyan belgeler

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme sürecini takiben, ilk etapta ihtiyaç duyulan pozisyonlar için uygun bulunan adaylar Şubat 2023 içerisinde mülakata çağırılacaklardır. Bakanlığımız temsilcilerinin katılımı ile Türkçe ve İngilizce dilinde gerçekleştirilecek mülakat ve değerlendirme süreci sonucunda başarılı bulunan adayların aynı ay veya takip eden ay içerisinde sözleşme imzalayarak işe başlaması hedeflenmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ

İşbu istihdam duyurusu için son başvuru tarihi 1 Şubat 2023’tür.

__________________

Görev Ünvanı:

Ulusal Yönetici Asistanı

Görev yeri:

Türkiye, Ankara

Misyon aktiviteleri:

Ayrıca düzenlenecek

Kontrat Başlangıç Tarihi:

 

Kontrat Bitiş Tarihi:

 

Çalışacağı Gün Sayısı:

Tam Zamanlı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü; Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Sanayi Organizasyonu (UNIDO) uygulayıcılığı altında gerçekleştirilecek olan “Türkiye’deki Sıkıştırılmış ve Genleştirilmiş Polistiren Endüstrilerinde Çevresel Performansın Geliştirilmesi Projesi faaliyetlerinde çalıştırmak üzere 1 (bir) adet proje yönetici asistanı istihdam edecektir.

TEMEL GÖREVLER

Ulusal Yönetici Asistanı, hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın UNIDO ile yaptığı anlaşmanın hem de genel GEF projesinin hedefleri ile Stockholm Sözleşmesinin gerekliliklerini GEF’in raporlama gereksinimleriyle tutarlı bir şekilde karşılanmasını sağlayarak projenin başarılı bir şekilde uygulanması ve planlanan proje çıktılarının elde edilmesi için Proje faaliyetlerini desteklemek üzere Ankara'da görev yapacaktır.

Proje Yönetici Asistanı, teknik, organizasyonel ve idari yönlerin uygulanması dahil olmak üzere ÇŞİDB, Proje Yönetim Birimi (PYB), Proje ulusal ve uluslararası danışmanlara/uzmanlara günlük olarak destek sağlamaktan sorumlu olacaktır. İdari Asistanın başlıca görevleri şunlardır:

Proje etkinlikleri ve misyonları da dahil olmak üzere teknik ve idari açıdan proje faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde uygulamak için ÇŞİDB, PYB, uzmanlar/danışmanlara yardım sağlamak:

 • Planlandığı gibi proje faaliyetlerinin zamanında ve etkin proje yönetimine yardımcı olmak,
 • Günlük proje aktivitelerinin yönetimine ve uygulanmasına destek sağlamak,
 • Faaliyetler için tahsis edilen proje bütçesinin takibi ve izlenmesi ile Mali ve idari konularda PYB ve ÇŞİDB'nin bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Gerekli teknik, mali ve idari raporlamanın hazırlanması için Proje yürütücü birim ile yakın çalışma,
 • Belge kaydı, sınıflandırma, veri toplama, dosyalama ve analiz sağlamak,
 • Dokümantasyon, dosyalama, paydaşlara ulaşma gibi yollarla ÇŞİDB'deki idari çalışmalara katkıda bulunmak.
 • Proje etkinlikleri, çalıştaylar, saha ziyaretleri ve toplantılar için teknik, idari ve lojistik destek sağlamak,
 • Veri toplama, veri doğrulama ve faaliyetlerin raporlanmasını içeren izleme ve değerlendirme süreçlerine destek sağlamak,
 • Sözleşme, mali ve idari süreçler sırasında PYB’ye yardım sağlamak,
 • Gerekirse Proje uygulamasına girdi sağlamak için ilgili proje alanlarındaki gelişmelerin takibini yapmak,
 • Gerektiğinde ek görevleri yerine getirmek.

Raporlama ve iletişim faaliyetlerine destek verilmesi:

 • Belgelerin İngilizce/Türkçe ve Türkçe/İngilizce çevirilerinin yapılması.
 • Uluslararası ve ulusal uzmanlar/danışmanlar, kilit paydaşlar ve ÇŞİDB arasındaki iletişimin sağlanması.
 • Raporların/toplantı tutanaklarının ilk taslaklarını Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak.
 • İlgili bilgi, belge ve yazışmaların dosyalanması.
 • Talep edildiği gibi proje ortakları arasında iletişimi ve Proje faaliyetlerini kolaylaştırmak.
 • Posta ve e-posta iletimleri ve toplantıların koordinasyonuna yardımcı olmak.
 • Gerektiğinde ek görevleri yerine getirmek.

MİNİMUM GEREKLİLİKLERİ

Eğitim: Mühendislik, fen bilimleri veya diğer ilgili disiplinlerde üniversite diploması.

Teknik deneyim: Uluslararası teknik işbirliği projelerinin uygulanmasında deneyim sahibi olmak, MS Ofis programlarını iyi kullanmak. İyi derecede bireylerarası uyum ve iletişim becerilerine sahip olmak.

Dil: İyi derecede İngilizce bilmek, İngilizce yazım becerisi ve akıcı konuşma becerisine sahip olmak. Başka bir Birleşmiş Milletler resmi dilinin akıcılığı ve/veya bilgisi olumlu değerlendirilecektir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurular Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığına ait e-posta adresine Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  başvurma iradesini içerir nitelikte İngilizce dilinde hazırlanmış elektronik posta gönderilmesi şeklinde yapılacak olup, başvuru ekinde yer alması gereken belgeler aşağıda verilmiştir;

- Türkçe ve İngilizce Özgeçmiş

- Üniversite Diploması

- Yabancı Dil Belgesi

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme sürecini takiben, ilk etapta ihtiyaç duyulan pozisyonlar için uygun bulunan adaylar Şubat 2023 içerisinde mülakata çağırılacaklardır. Bakanlığımız temsilcilerinin katılımı ile Türkçe ve İngilizce dilinde gerçekleştirilecek mülakat ve değerlendirme süreci sonucunda başarılı bulunan adayların aynı ay veya takip eden ay içerisinde sözleşme imzalayarak işe başlaması hedeflenmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ

İşbu istihdam duyurusu için son başvuru tarihi  1 Şubat 2023’tür.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo