bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

cevre kazanci agustos

taksim danismanlik

Çevre ve Sosyal Analiz Uzmanı İstihdam İlanı

cevre ve sosyal analiz uzmani istihdami
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Türkiye’de Genleştirilmiş ve Sıkıştırılmış Polistiren Köpük Endüstrilerinde Çevresel Performansın Artırılması Projesi” kapsamında çalışacak.

Çevre ve Sosyal Analiz Uzmanı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nda istihdam edilecektir.

TÜRKİYE'DE GENLEŞTİRİLMİŞ VE SIKIŞTIRILMIŞ POLİSTİREN KÖPÜK ENDÜSTRİLERİNDE ÇEVRESEL PERFORMANSIN ARTIRILMASI PROJESİ

ÇEVRE VE SOSYAL ANALİZ UZMANI GÖREV TANIMI

Görev Unvanı:

Çevre ve Sosyal Analiz Uzmanı

Görev Yeri:

Ankara, Türkiye/Kısa Dönem Yurtiçi Seyahat

Raporlama

ÇŞİDB-ÇYGM/ HBCD Proje Yönetim Birimi

Çalışacağı Gün Sayısı:

50 gün

 

Kurumsal Kapsam:

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB), Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (ÇYGM); Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) uygulayıcılığı altında gerçekleştirilmekte olan “Türkiye’deki Genleştirilmiş ve Sıkıştırılmış Polistiren Köpük Endüstrilerinde Çevresel Performansın Artırılması Projesi’ni (HBCD Projesi) yürütmektedir.

Projenin konusu Türkiye’deki EPS ve XPS köpük endüstrilerinde kullanılan ve çevresel riskler taşıyan bir alev geciktirici katkı maddesi olan Hekzabromosiklododekanın (HBCD) çevreye duyarlı alternatiflerle değiştirilmesinin teşvik edilmesidir.

Proje hakkında daha ayrıntılı bilgi için;

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10082

Projede çalışmak üzere 1 (bir) adet Çevre ve Sosyal Analiz Uzmanı istihdam edilecektir.

Proje Kapsamı:

 

HBCD, Mayıs 2013'te ortadan kaldırılması amacıyla Stockholm Sözleşmesinin Ek-A'sında listelenmiş bir kalıcı organik kirleticidir. Kasım 2014'te bu maddenin listeye eklenmesi için yapılan değişiklik, Sözleşmeye taraf olan ülkelerin çoğunda yürürlüğe girmiş ve bu nedenle bahsi geçen ülkeler için, HBCD stoklarının ortadan kaldırılmasının yanı sıra bu kimyasalın kullanımı/uygulanması, üretimi, ithalatı ve ihracatının yasaklanması ve/veya kısıtlanması için eylem planları hazırlamak zorunlu hale gelmiştir.

HBCD kimyasalı polimer alevlenmeyi geciktirmek ve müteakip yangın oluşumunu yavaşlatmak için alev geciktirici katkı maddesi olarak dünya çapında kullanılmaktadır.

Birincil uygulaması, inşaat endüstrisinde yalıtım amaçlı kullanılan sıkıştırılmış ve genleştirilmiş polistiren (XPS ve EPS) levhalarının imalatıdır. Diğer kullanım alanları döşemeli mobilya, otomobil iç mekân tekstili, kamyonlarda araba yastıkları ve yalıtım blokları, ambalaj malzemeleri ile elektrikli ve elektronik cihazlar olarak sıralanabilir.

HBCD Projesinin hedefi, Türkiye’deki EPS ve XPS köpük endüstrilerinde kullanılan HBCD’nin çevreye duyarlı alternatiflerle değiştirilmesinin teşvik edilmesidir.

Uzmanın Görev ve Sorumlulukları:

İstihdam edilecek Uzman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve HBCD Proje Yönetim Biriminin doğrudan gözetimi ve rehberliği altında, ulusal ve uluslararası uzmanlarla yakın işbirliği içinde, aşağıdaki belirtilen görevleri üstlenecektir;

 • HBCD Projesinin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Raporu ile birlikte ilgili UNIDO ve GEF belgelerini gözden geçirmek,
 • Fabrika ve saha ziyaretleri yoluyla faydalanıcı işletmelerden veri toplamak ve değerlendirmek,
 • Faydalanıcı işletmelerin bulunduğu illerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinden, faydalanıcı işletmelere ilişkin izin, lisans ve çevreye uyum ile ilgili belgeleri gözden geçirmek ve raporlamak,
 • Her bir faydalanıcı işletme için, EPS ve XPS üretimlerine yönelik çevresel değerlendirmeler yapmak,
 • Uygulanabilir ulusal ve uluslararası çevresel ve sosyal sorumluluk yönetmeliklerini belirlemek, ISO 14000, ISO 26000 ve Avrupa Ekonomik Topluluğunun (EEC) Conformité Européenné (CE) işareti gibi çevresel ve sosyal sorumluluk belgelendirme seçenekleri hakkında işletmelere bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak,
 • Ayrıca, Proje çerçevesinde hazırlanacak ve teslim edilecek tüm doküman ve belgeleri bir İngilizce ve bir Türkçe olmak üzere iki kopya halinde hazırlamak.

 

Çıktılar:

Her işletme için performans değerlendirme raporları, eğitim raporları, çalıştay raporları. Öngörülen görevler ekte (Ek-A) yer almaktadır.

Asgari Gereklilikler

Eğitim:

 • Çevre Mühendisliği veya ilgili bilimsel disiplinde lisans derecesine sahip olmak,
 • Proje döngüsü yönetimi deneyimi olumlu değerlendirilecektir.

Teknik Deneyim:

 • Endüstriyel çevresel değerlendirme ve risk yönetimi, çevresel planlama ve danışma süreçleri alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak,
 • Ulusal ve uluslararası çevre normları, düzenlemeleri ve politikaları hakkında yeterli teknik bilgi sahip olmak,
 • Devlet kurumları ve uluslararası veya sivil toplum kuruluşları ile çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Çevre Danışmanlığı yapmak üzere mesleki belge sahibi olmak olumlu değerlendirilecektir.

Dil:

İleri derecede Türkçe ve İngilizce yazım becerisi ve akıcı konuşma becerisine sahip olmak gerekmektedir.

Gerekli Yetkinlikler

Temel değerler:

 • Dürüstlük
 • Profesyonellik
 • Çeşitliliğe saygı

Temel yeterlilik:

 • Sonuç odaklılık ve hesap verebilirlik
 • Planlama ve organize etme
 • İletişim ve güven
 • Takım odaklılık

Başvuru Yöntemi

Başvurular, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığına ait e-posta adresine (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.) İngilizce dilinde hazırlanmış olan aşağıdaki belgeler ile yapılacaktır;

 • Diploma
 • Dil belgesi
 • Teknik deneyimleri kanıtlar belgeler

Son Başvuru Tarihi

İşbu istihdam duyurusu için son başvuru tarihi 30/09/2022’dir.

Ek A: Öngörülen görevler;

Saha çalışması, HBCD Projesinde yer alan 10 faydalanıcı işletmenin Türkiye'nin çeşitli illerindeki konumlarını ifade etmektedir.

 

No:

 

GÖREVLER

SOMUT/

ÖLÇÜLEBİLİR ÇIKTILAR

 

TAHMİNİ SÜRE

 

ÇALIŞMA YERİ

1

HBCD Projesinin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Raporu ile birlikte ilgili UNIDO ve GEF belgelerini okumak, değerlendirme yapmak

Mevcut belgelerin özet raporu

2 gün

Ofis/Ev çalışması

2

Paydaş işletmelerden fabrika ve saha ziyaretleri yoluyla veri toplamak ve değerlendirmek,

Faydalanıcıların bulunduğu illerdeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinden paydaş işletmelere ilişkin çevresel performans ile ilgili dokümanların gözden geçirilmesi ve raporlanması

Veri toplama için kontrol listesi

10 gün

Ofis/Saha çalışması

3

Uygulanabilir olması durumunda, toplumsal cinsiyet eşitliği dışında, sosyal konularla ilgili her türlü gözlem de dahil olmak üzere, her işletme için endüstriyel çevresel değerlendirmeleri yapmak

Çevresel Değerlendirme Analizi Raporu

16 gün

Ofis/Ev çalışması

4

Ulusal çevresel göstergeleri belirlemek ve ISO 14001 gibi çevre yönetimi standartlarının uygulanmasında destek sağlamak

Ulusal çevresel göstergeler raporu

Tüm işletmeler için yürürlükte olan veya takip edilen çevresel izinler

10 gün

Ofis/Saha çalışması

5

Sektör çalıştaylarına ve yaygınlaştırma faaliyetlerine katılmak ve katkıda bulunmak

Çalıştay materyalleri ve geri bildirim

12 gün

Ofis/Saha çalışması

Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo