artemis banner nisan 2020

Türkiye’de Sera Gazı Emisyonları 29 Yılda %140 Arttı

tuik sera gazi emisyon istatistik 2019 haber
TÜİK 2017 yılı sera gazı emisyon verilerine göre, emisyonlardaki artış bir önceki yılın %5.6, 1990 yılının ise %140 üstünde.

Açıklamada Türkiye’nin sera gazı emisyonları 2017 yılında 526,3 Milyon ton karbondioksit olarak belirtildi. Bu rakam 2016’nın sera gazı emisyon verilerinin %5,6 oranında üstünde iken, 1990 yılına göre ise %140,1 üstünde. 1990 yılında kişi başına karbondioksit eşdeğer emisyonu 4 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2017 yılında 6,6 ton / kişiye yükseldi.

tuik 2019 1

tuik 2019 2

Türkiye’nin iklim krizinin ana faili fosil yakıtlara olan bağımlılığı, TÜİK’in emisyon verilerinde de açıkca görülebiliyor. Buna göre emisyonların %80,8’ini karbondioksit oluştururken, karbondioksit emisyonları bir önceki yıla göre %10’a yakın oranda artmış durumda. Başta kömürlü termik santraller olmak üzere fosil yakıtların enerji sektöründeki ağırlığı sera gazı emisyon verilerinde enerji sektörünü %72,2 ile birinci duruma getirirken, enerjiyi, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı %12,6’yla, tarımsal faaliyetler %11,9’la, atık %3,3’le takip ediyor.

tuik 2019 3

Sadece  2017 karbondioksit emisyonlarına bakıldığında  ise enerjinin  payı  %64.4 olurken, elektrik  ve ısı  üretimi  %25,4,  endüstriyel  işlemler  %10  ve  tarımsal  faaliyetler  %0.2  olarak  gözüküyor.

Metanda tarım ve endüstriyel hayvancılık açık ara önde

tuik 2019 4

TÜİK verilerine göre 2017 yılı metan emisyonlarında tarımsal faaliyetlerin payı %62,3 olarak gözüküyor. Tarımsal faaliyetlerle ilişkili endüstriyel hayvancılığın da bu yüksek oranda önemli bir yeri olduğu unutulmamalı. Tarımsal faaliyetleri %21,3’le atık, %16,4’le enerji ve %0,03’le endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı takip ediyor.

Pin It

Destekleyenler