perfect solutions banner

eco2n

solar storage banner

 

solar storage banner

nextgen banner

,rielli kasim banner 1

ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)

ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)

Ulusal Atık Taşıma Formunun Doldurulması ve Kullanımı:
- Tehlikeli Atıklar
- Atık Madeni Yağlar
- Bitkisel Atık Yağlar
- Atık Akümülatörler
- Ömrünü Tamamlamış Lastikler

Yukarıda belirtilen atık türlerinin taşınması esnasında “Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF)” kullanılması zorunludur. Bu form, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlüklerinden temin edilebilir.

Formun Doldurulması:

Atık Kodu: Formun ÜRETİCİ bölümünde (12 nolu alan), Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (EK-4) listesinde verilen 6 haneli Atık Kod Numarası buraya yazılır.

Atık Adı: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (13) nolu alan: (EK-4) de yer alan listede belirtilen kodun karşısındaki tanım aynen buraya yazılır.

H Numarası: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (11) alan: Yönetmeliğin (EK-5) listesinde yer alan tehlikelilik özelliklerine göre doldurulacaktır.

(H2 gibi)20º C de Fiziksel Özellikleri: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (14) nolu alan: Bu alana Toz, Katı, Akışkan/Macun,Çamurlu, Sıvı, Gaz gibi atığın fiziksel özelliği yazılır.

Renk: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (15) nolu alan: Bu alana, Beyaz, Kahverengi, Kırmızı, Mavi, Sarı, Siyah, Yeşil gibi atığın rengi yazılır.

Ağırlık: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (16) nolu alan: atığın ağırlığı kilogram ve/veya ton olarak yazılır.

Ambalaj ve Konteyner Türü: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (17) nolu alan: Bu alana Varil, Ahşap, fıçı, Bidon, Kutu, Torba, Karışık ambalaj, Basınçlı hazne, Balya gibi ambalaj ismi yazılır.

Ambalaj Ve Konteyner Sayısı: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (18) nolu alan: yukarıda belirtilen ambalaj ve konteyner sayısı formda ayrılan üç dijitli bölüme yazılır.

Taşıma Şekli: Formun TAŞIYICI bölümünde yer alan (13) nolu alan: Bu alana Karayolu, Tren, Hava, Deniz, İç Karasular gibi taşıma şekli yazılır.

Tarihler: gün/ay/yıl olarak yazılır.

Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır.

Formun Kullanımı: Ulusal Atık Taşıma Formları (UATF) 6 nüshadır.

Yeşil (1) Mavi (2) Pembe (1) Beyaz (2)

1-Atık Teslimi: Atık üreticisi Taşıma işleminin yapılması anında önce yeşil nüshayı alır ve hemen taşımanın başladığını bildirmek için Valiliğe (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlüğü'ne) gönderir. Mavi(2), beyaz(2), pembe(1) nüshaları lisanslı aracın yetki belgeli sürücüsüne teslim edilir. Beyaz nüshanın bir tanesinin taşıyıcı tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisine teslim onaylı olarak geri gönderilmesini hatırlatılır.

2-Taşıma: Atık Taşıma esnasında mavi(2), pembe(1) ve beyaz(2) nüshaları kontrollerde ibraz edilebilmesi için Lisanslı atık taşıma aracında bulundurulur.

3-Atık Tesisine Teslimat: Atık lisanslı tesise kabul edildiği takidrde mavi(2), pembe(1) ve beyaz(2) nüshalar bu tesis tarafından onaylanır. Kabul edilmediği takdirde atık taşıyıcı tarafından üreticisine geri götürülür.

4-Geri Kazanım/Bertaraf: Lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisi onaylı Mavi nüshanın bir tanesini saklamak üzere alır diğerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderir. Pembe nüshayı da hemen atık üreticisine geri gönderir.5-Taşıyıcı: Atık taşıyıcı, onaylı beyaz nüshasının bir tanesinin saklamak üzere alır diğerini atık üreticisine geri gönderir.

Tehlikeli atıkların geri kazanım/bertaraf tesislerine lisanslı tehlikeli atık taşıma araçları ile taşınması gerekmektedir. Tehlikeli atığın tesisten çıkışı, taşınması ve bertaraf süreci Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) ile belgelenmekte ve izlenmektedir.


 

ATIK KODLARI LİSTESİ

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT) üzerinden üretilen veriler Emniyet Genel Müdürlüğüne web servis kanalıyla açılarak yol denetimlerinde bu verilerin kullanılması sağlanacaktır. Atık yönetimi konusunda önemli bir sistem olarak hayata geçirilmesi planlanan Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT), veri üreten bir sistem olması yanında etkin bir denetim mekanizmasını da oluşturması beklenmektedir.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo