solar storage banner

 

nextgen banner

ÇEVRE İZNİ VE GÜRÜLTÜ KONUSUNDA GETİRİLEN MUAFİYETLER

ÇEVRE İZNİ VE GÜRÜLTÜ KONUSUNDA GETİRİLEN MUAFİYETLER

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1 ve EK-2’DE YERALAN ÇEVRE İZNİ VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİNE TABİ OLAN İŞLETME VE TESİSLERDE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜYE YÖNELİK ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEĞERLENDİRME DUYURUSU

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan, “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” kapsamında “Gürültü” konusunda muafiyet getirilen hususlar (Madde 33):

1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde “ * ” işareti konulmuş işletmeler/tesisler/faaliyetler için, “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” kapsamında çevresel gürültü konusunda değerlendirme yapılmayacaktır.

2) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde “ * ” işareti konulmayan “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” alması gereken işletmeler/tesisler/faaliyetlerden aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayanlar;

a. 7/3/2008 tarihinden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı almış olanlar,

b. Kurulduğu tarih ve ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın çok hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olanlar,

c. ÇGDY Yönetmeliği çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri dışında bulunan işletmeler/ tesisler/faaliyetler,için “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” kapsamında çevresel gürültü konusunda değerlendirme yapılmayacaktır.

3) Yukarıda 1. ve 2. maddede belirtilen “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi”nden muaf olan işletmeler/tesisler/faaliyetler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün görüşü alınacaktır. Alınan görüşün işletmede/tesiste/faaliyette bulundurulması gerekmektedir.

4) ÇGDY Yönetmeliği çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri, il ve ilçe belediyelerinin nüfus ve yüzölçümleri (2007 yılı) dikkate alınarak Bakanlığımızca belirlenmiş ve “gurultu.cevreorman.gov.tr” web sayfamızda yayınlanmaktadır. İl ve ilçe belediyelerinin yıllara bağlı olarak artan nüfusları ve yüzölçümleri dikkate alınarak yerleşim yerleri güncellenecek, güncellenen yerleşim yerleri listesi aynı web adresinde belirli periyotlarda yayınlanacaktır. Ancak, yerleşim yerlerinin güncellenip, web adresinde belirli periyotlarda yayımlanıncaya kadar geçen süre içerisinde, il ve ilçe belediyelerinin nüfus ve yoğunlukları ile yüzölçümlerinde olabilecek değişiklikler de İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından dikkate alınarak muafiyet görüşlerinin oluşturulması gerekmektedir.

5) Yukarıda 1. ve 2. maddede belirtilen , “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” kapsamında olmayan işletmeler/tesisler/faaliyetler için, yetkili idarenin (Bakanlık,İl Çevre ve Orman Müdürlüğü,yetki devri yapılan belediyeler) talep etmesi halinde “Akustik Rapor” hazırlanması zorunludur.

6) Yukarıda 2. maddede belirtilen “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” muafiyetine ilişkin esaslar, işletme/tesis/faaliyet yetkilileri/çevre görevlisi tarafından takip edilecektir. “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” nden muaf olan işletmeler/tesisler/faaliyetlerin;

a. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının yenilenmesi,

b. 500 metre mesafes içerisinde çok hassas kullanımların inşa edilmesi,

c. Gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri içinde yer alması,
durumlarında, çevresel gürültünün de “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” kapsamında değerlendirilmesi için müracaat edilmesi gerekmektedir.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo