solar storage banner

 

nextgen banner

EVRAK ÜZERİNDEN “GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ”(GFB) ALMIŞ İŞLETMELERE

EVRAK ÜZERİNDEN “GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ”(GFB) ALMIŞ İŞLETMELERE

Bilindiği üzere 01.04.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) kapsamında geçici faaliyet belgesi (GFB) başvuruları 01.07.2010 tarihine kadar 14 ilde elektronik ortamda, diğer illerde ise evrak üzerinden yapılmıştır.

Evrak üzerinden GFB almış işletmelerin çevre izni/çevre izni ve lisansı başvurularını Çevrimiçi Çevre İzinleri yazılım portalı üzerinden yapmaları gerekmektedir. Ancak sistem üzerinden doğrudan izin başvurusu yapılamamakta olup, tüm işletmelerin öncelikle GFB aşamasını geçmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak işlemler aşağıda sıralanmaktadır.

1. Evrak üzerinden GFB almış işletmeler Bakanlığımıza ya da İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine bu kapsamda sunmuş oldukları belgeleri tekrar sisteme yükleyerek GFB başvurusunda bulunurlar.

2. Bakanlığımızca ya da İl Müdürlüklerince herhangi bir inceleme, değerlendirme ya da onaylama işlemi yapılmaz.

3. İşletmeci “başvuru durumu” nu “kabul” olarak görünce sistem üzerinden çevre izni/çevre izni ve lisansı başvurusunda bulunabilir.

Uygulamadan önce uygulanan konu bazlı izin sisteminin olumsuz yönleri arasında; her izin (emisyon izni, deşarj izni, atıklar ile ilgili lisanslar...) için ayrı ayrı aynı içerikte belgelerin istenmesi, istenen belge sayısının fazlalığı nedeniyle uzayan süreç ve artan maliyet gösterilebilir. Bütüncül bir uygulama olan Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları (E-İzin), elektronik ortamın sağladığı avantajlar ile sayısal kayıt ve analizlere imkan sağlamaktadır. Daha önce ön izin - lisans aşamasında istenen 200 adet belge, Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) sürecinde 16 adet belgeye indirilmiştir. Bu kapsamda 11 adet yönetmelik ve 3 adet tebliğde değişiklik yapılmıştır.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo