solar storage banner

 

nextgen banner

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI NEDİR?

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı:  Madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan sahaların geriye düzenlenme, duraylılığı sağlama, düzeltme, üst toprağı serme, tohum ekme, fidan dikme, arazi yapısı uygun yerlerde rekreasyon alanları oluşturulması, bitkilendirme ve ağaçlandırma işlemlerinin tümünü içeren süreci tanımlayan plandır.


Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği kapsamına giren faaliyetlerde, işletmeci tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulan doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması ve alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hale getirmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanır. Doğaya Yeniden Kazandırma Planı çalışmalarında, son arazi düzenlemesi için sahanın mümkün olduğu kadar faaliyet öncesindeki ekolojik durumuna ve eşyükseltilerine ulaştırılması hedeflenmelidir.


KİMLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI HAZIRLAMASI GEREKİR?


1-16/12/2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-I kapsamındaki madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazıları içeren projeyi gerçekleştirmeyi planlayan faaliyet sahipleri, çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler için çevresel etki değerlendirmesi raporunun eki olarak Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği ekinde yer alan (Ek-I) Doğaya Yeniden Kazandırma Planını hazırlamakla yükümlüdürler.


2- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-II'ye tabi madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazıları içeren projelerin faaliyet sahipleri, Proje Tanıtım Dosyasının eki olarak Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği ekindeki Ek-I'de formatı verilen Doğaya Yeniden Kazandırma Planını hazırlamakla yükümlüdürler.


3- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri gereği değerlendirilerek Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verilen madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazıları içeren projelerin faaliyet sahipleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışındaki faaliyet sahipleri Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-I Doğaya Yeniden Kazandırma Planını hazırlamakla yükümlüdürler.DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANININ AŞAMALARI:


Doğaya Yeniden Kazandırma Planı aşağıdaki aşamalardan meydana gelir;


a) Faaliyet öncesi, faaliyet alanı ve çevresindeki flora, fauna tespiti, toprak, su, hava, doğal ve kültürel peyzaj değerleri, jeolojik koşulları, jeomorfolojik, hidrojeolojik, jeolojik risk, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler dikkate alınarak mevcut durumun ortaya konması,


b) Faaliyet sahasının fiziksel, kimyasal ve jeolojik duraylılığının sağlanması,


c) Faaliyet sahasının yeniden düzenlenmesi,


ç) Toprak, su ve hava yönetimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi,


d) Peyzaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi,


e) Faaliyet alanlarının iyileştirilmesi,


f) Faaliyet alanlarının kapatılması ve terk edilmesi,


g) İzleme ve denetim yöntemlerinin gerçekleştirilmesi.
Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo