solar storage banner

 

nextgen banner

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI (DYKP)

KİMLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI HAZIRLAMASI GEREKİR?

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANININ AŞAMALARI

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANINA İLİŞKİN ESASLAR

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANLARININ SONUÇLANDIRILMASI

İŞLETME İZNİ ALMIŞ FAALİYET SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ DEVAM EDEN FAALİYET SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI FORMATI

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği

Doğaya Yeniden Kazandırma Planları ile ilgili Danıştay Kararı

Doğaya Yeniden Kazandırma Planları Orman Alanları İçin Süre Uzatılması

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı: Madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan sahaların geriye düzenlenme, duraylılığı sağlama, düzeltme, üst toprağı serme, tohum ekme, fidan dikme, arazi yapısı uygun yerlerde rekreasyon alanları oluşturulması, bitkilendirme ve ağaçlandırma işlemlerinin tümünü içeren süreci tanımlayan plandır.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo