solarex 400x85

bulut akademi 2021 1

bmi eylul egitim banner

rielli temmuz banner
perfect 400 x 85 mm Banner PG

iu 18 09 2023 banner

Çevre İzin ve Lisans Uygulamalarına İlişkin Tüm Sektörler için Sektörel Kılavuzlar Yayında (14.01.2022)

cevre izin ve lisans uygulamalarina iliskin sektorel kilavuzlar yayinda
Çevresel etkileri olan faaliyet ve işletmeler için bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi azaltılması ve kontrolü amacıyla tek bir çevre izin ve lisans belgesinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği(ÇİLY)kapsamında yürütülmektedir.

Bununla birlikte, değişen ve gelişen teknolojilerle birlikte, uygulamada zaman zaman karşılaşılan bir takım sorunlar mevzuatta da değişiklik yapılmasını ve mevcut uygulamanın iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu kapsamda; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların dahil olduğu  “Çevre İzin ve Lisans Uygulamalarının İyileştirilmesi Projesi”  kapsamında; izne tabi işletmelerin yer aldığı ÇİLY Ek-1 ve Ek-2 listelerinin (faaliyet türleri, terminolojileri ile eşik değerlerinin ülkemiz koşulları gözetilerek ve bilimsel çalışmalara dayandırılarak) revize çalışmaları tamamlanmış ve Yönetmelik değişikliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu Yönetmeliğin Ek-1 Ek-2 listeleri bölümünde,  ek madde kapsamlarına ilişkin detaylı açıklamaların T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanacak kılavuzlarda yer alacağı ifade edilmektedir.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, çevre danışmanlık firmaları, çevre görevlileri ve sektör temsilcileri tarafından yürütülen tesis kapsam belirlenmesine yönelik uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla;  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listeleri revize edilmiş ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup,  bahse konu listelerde yer alan tüm sektör başlıkları için bu kılavuzlar hazırlanmıştır.   İşletmelerin kapsam belirlenmesinin kılavuzlarda yer alan açıklamalar dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Bu kılavuz, Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde belirtilen ilgili sektör alt maddelerinin tanım, terminoloji, eşik/limit değer açıklamaları, iş süreçleri ile ilgili kısa bilgileri ve her bir ek maddenin kapsamı ve çevresel etkileri ile ilgili bilgi notlarını içermektedir. Kılavuzda, Yönetmelik Ek Maddelerinin sırası takip edilmiştir.

  1. Enerji Endüstrisi Sektörel Uygulama Kılavuzu
  2. Madencilik ve Yapı Malzemleri Endüstrisi Sektörel Uygulama Kılavuzu
  3. Metal Enüstrisi Sektörel Uygulama Kılavuzu
  4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi Sektörel Uygulama Kılavuzu
  5. Yüzey Kaplama Endüstrisi Sektörel Uygulama Kılavuzu
  6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri Sektörel Uygulama Kılavuzu
  7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık Sektörel Uygulama Kılavuzu
  8. Atık Yönetimi Sektörel Uygulama Kılavuzu
  9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması Sektörel Uygulama Kılavuzu
  10. Diğer Tesisler Sektörel Uygulama Kılavuzu
Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo