bulut akademi 2021 1

cevre kazanci haziran 2021

Jeotermal Enerji Üretim Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrol Altına Alınarak Denetimlerinin ve Takibinin Daha Etkin Yürütülebilmesi Amacıyla Düzenlemeler Yapılmıştır.

jeotermal enerji ureten tesisler 2020
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, jeotermal enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrol altına alınarak denetimlerinin ve takibinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla yapılan düzenlemelere göre,

tesislere emisyon sınır değeri getirilerek, tesislerin emisyonlarının çevre izni kapsamında değerlendirilmesine ve emisyonların sürekli ölçüm ile Bakanlığımızca izlenebilmesine imkan sağlandı.

Jeotermal kaynakların ülkemizdeki kullanımı gün geçtikçe artarak, özellikle Aydın, Denizli ve Manisa İlleri başta olmak üzere Ege Bölgesinde yoğunluk oluşturuyor. Söz konusu tesisler yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alıyor ancak prosesten kaynaklanan hidrojen sülfür (H2S) emisyonlarının oluşturduğu rahatsızlıklar nedeniyle özellikle kokuya neden oldukları yönünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da çeşitli şikayetler yapılıyor.

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimleri ve üniversite öğretim görevlilerinden oluşturulan çalışma grubu tarafından, söz konusu tesislerde gerçekleştirilen incelemeler ve denetimler neticesinde, jeotermal enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrol altına alınarak denetimlerinin ve takibinin daha etkin yürütülebilmesi amacı ile Bakanlığımız mevzuatında düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda Bakanlığımızca hazırlanan "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 06 Kasım 2020 Tarih ve 31296 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"ile jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S emisyonları için tesislerin üretim kapasitelerine göre sınır değerler ve H2S emisyon miktarına bağlı olarak sürekli emisyon ölçümü zorunluluğu getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile de Kurulu gücü 5 megawat ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri "çevre izni" kapsamına alındı.

"Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"le de Jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S parametresinin sürekli olarak izlenmesinde kullanılacak ölçüm cihazlarının özellikleri belirlendi.

 

Tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip edin...
sosyal medya facebooksosyal medya instagramsosyal medya linkedinsosyal medya twittersosyal medya telegram

 

 

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo