artemis banner nisan 2020

DUYURU - Erteleme Kararları Hakkında (GÜNCEL)

erteleme kararlari 28 03 2020

Ambalaj Bilgi Sistemi Hakkında Duyuru (27.03.2020)

Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmeliği gereğince; ambalaj üreticileri, tedarikçiler, piyasaya sürenler ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca her yıl Mart Ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden verilmesi gereken bildirim ve beyanlar 2020 yılında Mayıs ayı sonuna kadar verilebilecektir.

Piyasaya süren işletmelerin 2020 yılı geri dönüşüm / geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirmek için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ile yaptıkları anlaşmaları ise 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar Ambalaj Bilgi Sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

(Kaynak: Entegre Çevre Bilgi Sistemi)

Atık Yönetimi Bildirim, Beyan, Müracaat ve Belgelendirme İşlemleri (26.03.2020)

Ülkemizde görülen Covid-19 salgını nedeniyle tüm ülke sathında alınan tedbirler uyarınca yapılan düzenlemeler doğrultusunda; Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 15. maddesine dayanılarak düzenlenen ve bildirim/beyan/belgeleme yapılması öngörülen işlemler (Atık Yönetim Uygulaması /ATYÖN ile Atık Beyan Sistemi /TABS işlemleri hariç) için ilave süre verilmesi uygulamasına gidilmiştir.

Bu kapsamda; Atık Yönetimi Yönetmeliği ve atık yönetimine ilişkin ilgili diğer mevzuat uyarınca atık üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, belediyeler, plastik poşet üretenler ve piyasaya süren satış noktaları dâhil, genişletilmiş üretici sorumluluğuna tabi diğer tüm işletmelerce Bakanlığımıza/İl Müdürlüklerimize iletilmesi gereken bildirim/beyan/müracaat/belgelendirme işlemlerinin 31.05.2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

(Kaynak: Bakanlık Duyurusu için tıklayınız)

Saha Ziyaretlerinin ertelenmesi (23.03.2020)

30/07/2019 tarihli ve 30847 sayılı Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre yönetimi hizmeti verilen işletmelere yapılacak aylık ziyaretler, çevresel konularda eğitim programları ve iç tetkik ziyaretleri ile sonrasında hazırlanması gereken raporlar, corona virüs salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda geçici olarak askıya alınmıştır. Nisan ayı için çalışma takvimi yükleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca ülkemizde alınan tedbirler çerçevesinde, anılan yönetmelik kapsamında soru, görüşme vb. durumlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez yerleşkesine ziyaretler yapılmaması iletişimin, telefon ile sağlanması hususunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

(Entegre Çevre Bilgi Sistemi)

Halkın Katılımı Toplantıları ve İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantıları ertelenmiştir. (20.03.2020)

Bilindiği üzere, tüm dünyada etkili olan Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için; Cumhurbaşkanlığı Makamı'nca onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Genelge'ler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020/6 sayılı Genelgesi kapsamında bir dizi tedbir ve önlemlerin alındığı, bu kapsamda da ÇED Yönetmeliği'nin 9. Maddesi gereğince yapılması gereken "Halkın Katılımı Toplantıları"nın ve 12. Maddesi gereğince yapılması gereken "İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantıları"nın 18 Mart 2020-10 Nisan 2020 tarihleri arasında (18 Mart ve 10 Nisan dahil) düzenlenmeyeceği hususu Taşra Teşkilatımıza duyurulmuş ve web sayfamızda da yayınlanarak ilgililer bilgilendirilmiştir.

20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/3 sayılı Genelge'de; "….Ulusal ve Uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan Ayı sonuna kadar ertelendiği" belirtildiğinden, "Halkın Katılımı Toplantıları" ve "İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantıları" Nisan ayı sonuna kadar iptal edilmiştir.

Yeni toplantı tarihleri ilgililere duyurulacaktır.

(Resmi duyuru için tıklayınız)

Ölçüm Analiz ve Numune Alma İşlerinin Ertelenmesi (20.03.2020)

20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, Bakanlığımızdan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği hükümlerine göre yetki almış olan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarının sahada yapacakları her türlü ölçüm, analiz ve numune alma faaliyetleri tedbir amaçlı olarak Nisan Ayı sonuna kadar durdurulmuştur. Konu hakkında Bakanlığımız İl Müdürlüklerine gönderilen talimata ekteki dokümandan ulaşılabilir. (Resmi Yazı)

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Ertelenmesi Hakkında (17.03.2020)

17/05/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 7. Maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca "EK-1'de yer alan faaliyetleri yürüten işletmeciler, her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasında  izlenen  sera  gazı  emisyonlarını  Bakanlığa  raporlamak  zorundadır"  hükmü  yer almaktadır. Devletimizin son günlerde dünyada etkili olan Yeni Koronavirüs (Covit-19) salgınını önlemek amacıyla aldığı tedbirler kapsamında; "Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda bu süreyi en fazla bir aya kadar uzatabilir." hükmü gereği 30 Nisan  tarihi  referans  alınmak  üzere,  doğrulanmış  sera  gazı  emisyonu  raporlarının Bakanlığımıza  iletilme  tarihi  22  Mayıs  2020'ye  ertelenmiştir.

(Resmi duyuru için tıklayınız)

 

İkinci bir duyuruya kadar corona virüs salgını nedeniyle E-İzin ve E-Yeterlik sistem sorunlarıyla ilgili Bakanlığımıza gelinmemesi ve sorunların This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Güncel kararlar alındıkça yayınlamaya devam edeceğiz...

 

Tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip edin...
sosyal medya facebooksosyal medya instagramsosyal medya linkedinsosyal medya twittersosyal medya telegram

 

Pin It

Destekleyenler