artemis banner nisan 2020

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

mevzuat taslak calismasi 05 09 2019
Atık yağlardan baz yağ üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, az atıklı, yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılması, güncel mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacı ile “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanmıştır.


Söz konusu taslağın değerlendirilerek,  taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin "Görüş İşleme Formu" ile birlikte 7 Ekim 2019 tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine ve resmi yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
Taslak Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Pin It

Destekleyenler