perfect solutions banner

eco2n

solar storage banner

 

solar storage banner

nextgen banner

,rielli kasim banner 1

 

Tehlikeli Atık Bertarafı


Birçok tehlikeli atık yada tehlikeli kimyasal, risklerini azaltacak bazı önlemler alınarak kullanılabilir. Atıldıklarında bu maddeler kullanıcılar tarafından kontrol edilemezler. Bu maddelerle direk yada dolaylı olarak temasta bulunan canlıların zarar görmesine neden olabilir. Bu sebeple risklerinden dolayı, tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak uygun şekilde toplanıp işlem görmelidir.


Tehlikeli atıklar değerlendirilirken aşağıdaki metodlar uygulanır:


• Kaynakta azaltma/önleme: Atıklardan kaçınmanın en iyi yolu, kaynağında üretilmemesi veya en az atık üretilmesidir.

• Geri dönüşüm: Atıkların tamamının veya içindeki kullanılabilir maddelerin geri kazanımı yada tekrar kullanılmasıdır ( atık yağ geri kazanımı gibi).

• Arıtma: Atıklar fiziksel, biyolojik yada kimyasal arıtma ile atık tehlikesiz veya daha az tehlikeli hale getirilebilir.

• Bertaraf: Atık oluşumunun kaçınılmaz olduğu ve yukarıda belirtilen işlemlerin uygulanamadığı durumlarda değerlendirilemeyen atıklar yakma, depolama gibi metotlarla bertaraf edilir.


Lisanslı Tehlikeli Atık Geri Kazanım / Bertaraf Tesisleri


Alternatif Bertaraf Yöntemleri


Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ gereğince

•       Kullanılmış yağlar,

•       Kullanılmış lastikler,

•       Plastik maddeler,

•       Boya artıkları

•       Bazı atık solventler

•       Çevre ve Orman Bakanlığı’nın uygun gördüğü atıklar,

Çimento Fabrikaları, Kireç Fabrikaları gibi lisanslı tesislerde ilave yakıt olarak kullanılabilir.


Tehlikeli Atıkların Ara Depolanması

Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf / geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlık izni ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ön lisans ve lisans alınması zorunludur. Ara depolama tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ( Ek 13) de yer alan bilgi ,belgeler ve diğer dokümanlarla birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı’na başvurur.

Ara depolama ve işleme tesislerinde;


- Giriş, depolama ve çalışma kısımları,

- Yangın söndürme sistemleri,

- Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri,

- Taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban, nötralizan bulunur.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo