solar storage banner

 

nextgen banner

DEŞARJ İZNİ VE ATIKSU BAĞLANTI İZNİNE TABİ OLAN İŞLETMELER

DEŞARJ İZNİNE TABİ OLAN İŞLETMELER

2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan ve 31.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesinin (e) bendi gereğince; Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı su ortamlarına verdikleri atıksular için, Tablo 5 ten Tablo 21 e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler.

 

Bu kapsamda;
1- Üretimi sırasında atıksu oluşumuna neden olan ve bu atıksularını herhangi bir alıcı ortama ( göl, deniz, akarsu, dere yatağı vb.) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltan işletmelerin,
2- Üretimi sırasında atıksu oluşmamasına rağmen, işletmede çalışan personel sayısı 84 kişinin üzerinde olan ve çalışan personelden kaynaklanan evsel nitelikli atıksularını herhangi bir alıcı ortama ( göl, deniz, akarsu, dere yatağı vb.) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltan işletmelerin, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde Tablo 5'ten Tablo 21'e kadar konulan deşarj standartlarını sağlayacak uygun arıtma tesisi kurması ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden Deşarj İzin Belgesi alması gerekmektedir.

 

ATIKSU BAĞLANTI İZNİNE TABİ OLAN İŞLETMELER

Kanalizasyon sistemi bulunan bölgelerde ise katılımcıların atık sularını atık su altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atık su altyapı tesisleri yönetimince verilecek atık su bağlantı iznine tabidir. Atık su bağlantı izni, evsel atıkların yazılı bir belge karşılığında, endüstriyel ve karışık atık suların ise düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koşulları sağlaması kaydı ile atık su altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilir. Bağlantı kalite kontrol izni, endüstriyel atık suların kanalizasyon sistemine bağlantı şartlarını belirleyen bağlantı kalite kontrol izin belgesi ile verilir.

Bu izin ve belgeler Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 45-46-47-48.maddelerinde belirtilen hususlara uyulması şartı ile verilir. Atıksu Bağlantı İzin Belgesi olan işletmeler için ayrıca Deşarj İzin Belgesi alınması şartı aranmaz.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo