solar storage banner

 

nextgen banner

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE ONAYI

İlgili mevzuat uyarınca Deşarj İznine tabi olduğu tespit edilen işletmelerin, söz konusu izin belgesini alabilmeleri için, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde faaliyetleri ile ilgili Tablo'da (SKKY, Tablo 5-21) verilen standartları sağlayacak uygun arıtma tesisi kurmaları gerekmektedir.

Sağlıklı bir akarsuda ekolojik denge bulunmaktadır. Bu ekolojik denge dış ortamdan herhangi bir etki olmadığı sürece doğal olaylar vasıtası ile varlığıı sürdürmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 29.04.2005 tarih ve 2005/5 sayılı Genelgesi gereğince; 27.04.2004 tarihinden sonra inşasına başlanan veya bu tarihten önce kurulmuş olmasına rağmen 27.04.2004 tarihinden sonra revize edilecek olan atıksu arıtma tesisleri için Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Dosyası hazırlanması gerekmektedir.

Genelge ekinde verilen "formata" uygun olarak hazırlanacak olan Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Dosyasının, işletmenin faaliyeti "EK 1'de" yer alıyorsa Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanlığı'na, "Ek 2'de" yer alıyorsa bulunduğu ilin, Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne sunulması gereklidir.

Hazırlanmış olan atıksu arıtma tesisi proje onay dosyası yetkili merci tarafından onaylandıktan sonra işletme tarfaından inşa edilerek devreye alınmaktadır. Daha sonra Çevre Ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar araçılığı ile atıksu analizleri yaptırılarak gerekli izinler için başvuru yapılmaktadır.

29 Nisan 2009 Tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokulan "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" ile Çevre Kanununa göre alınması gereken izin ve lisansların tek bir belgede toplanması amaçlanmaktadır.

Bakanlık, seçmiş olduğu pilot illerde elektronik ortamda başvuruların yapılması için uygulama başlatmıştır. Diğer illerde ise 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren uygulamaya geçilecektir. Elektronik ortama başvurular firma yetkilileri veya danışman firmalar aracılığı ile yapılacaktır.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo