solar storage banner

 

nextgen banner


Doğaya Yeniden Kazandırma Planları ile ilgili Danıştay Kararı


Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği kapsamına giren faaliyetlerde, (Kapsam: Orman sayılan alanlar dışındaki madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve araziye bırakılan atıklar)  işletmeci tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulan doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması ve alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hale getirmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanması gerekmektedir.

Ancak söz konusu Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli olarak Danıştay Başkanlığı nezdinde açılan davada, Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı 2008/854 esas sayılı dosyada, 11.06.2008 tarihinde “orman alanlarının da Yönetmelik kapsamında olması gerektiği kararını alarak Yönetmeliğin 1 ve 2. maddelerin yürütülmesinin durdurulması”  hükmünü vermiştir.

Bu durumda orman sayılan alanlar içerisinde yeralsın almasın, bütün madencilik faaliyetleri için Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanması gerekmektedir. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği gereğince, Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının en geç 14.12.2008 tarihine kadar İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine sunulması gerekmektedir. Söz konusu süre sonunda Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarını sunmayan işletme sahiplerine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinin (g) bendine istinaden 6.993 YTL idari nitelikte para cezası uygulanacaktır.

Doğaya Yeniden Kazandırma Planları Orman Alanları İçin Süre Uzatılması

“Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” 14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerinin yürütmesi durdurularak orman sayılan alanlarda da bu yönetmelik hükümlerine dahil edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan rehabilitasyon projeleri geçerli olup, onaylanan rehabilitasyon projelerinin bir örneği İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine sunulması halinde Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği gereği olarak hazırlanacak olan Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Olarak kabul edilecektir. Özel Kanunlar çerçevesinde korunan mera, tarım vb. gibi alanlarda yapılan madencilik faaliyetleri sonucunda bozulan alanda Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği gereği yapılacak olan planlar ilgili Bakanlık ile faaliyet sahibi arazinin eski haline dönüştürülmesi ile ilgili olarak yapılan protokol sözleşme doğaya yeniden kazandırma planı olarak kabul edilecektir.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo