bulut akademi 2021 1

vatek banner

cevre kazanci agustos

ozbay osgb

Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği mezunuyum Çevre Görevlisi Belgesi alabilir miyim?

Soru - Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği mezunuyum Çevre Görevlisi Belgesi alabilir miyim?

Cevap - 21.11.2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında yönetmeliğin 6. ve 7. maddesinde Çevre Görevlisi olacaklarda aranılan nitelik bilgileri yer almaktadır;

 

İlgili bölüm; Çevre görevlisi olacaklarda aranan nitelikler 

 

MADDE 6 – (1) İşletmeler ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinin aşağıdaki niteliklerden en az birini haiz olmaları zorunludur: 

 

  1. (Değişik:RG-6/5/2014-28992) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak. 

 

b) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 6. ve 7. maddesinde Çevre Görevlisi olacaklarda aranılan nitelik bilgileri yukarıda yer almaktadır; en az dört yıllık üniversitelerin biyoloji bölümü mezunu (biyolog) ifadesi yer almakta olup, eğitim fakültesinin biyoloji öğretmenliği bölümü yönetmelikte yer almadığından çevre görevlisi sınavına girmeniz mümkün değildir.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo