bulut akademi 2021 1

vatek banner

cevre kazanci agustos

ozbay osgb

Çevre Görevlisi Belgesi almak için eğitim zorunluluğu var mıdır?

Soru - Çevre Görevlisi Belgesi almak için eğitim zorunluluğu var mıdır?

Cevap - 21.11.2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında yönetmeliğin 7. maddesinde Çevre Görevlisi eğitimleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler yer almaktadır; 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin; 

  1. (Değişik:RG-6/5/2014-28992) Birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları haiz kişilerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak çevre mevzuatı eğitimine katılarak tamamlayanlara Bakanlık tarafından çevre görevlisi belgesi verilir. 

b) Birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartları haiz kişilerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı sınavlarında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlara Bakanlık tarafından çevre görevlisi belgesi verilir. 

(2) En az 4 (dört) yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı veya mülga Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının; 

  1. (Değişik:RG-6/5/2014-28992) Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerinde çevre mevzuatı kapsamında en az dört yıl çalışmış olanlara,
  2. (Değişik:RG-6/5/2014-28992) Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlara, 

durumlarını belgelendirmeleri halinde sınav ve ücret şartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir.

 

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo