perfect solutions banner

eco2n

solar storage banner

 

solar storage banner

nextgen banner

,rielli kasim banner 1

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma" ve "Ambalaj Atığı Geri Kazanım" Konulu Faaliyetler için Asgari Fiyat Tarifesinin Uygulanması

asgari fiyat tarifesinin uygulanmasi
26.06.2021 tarihli Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde ambalaj atıkları toplama ayırma ve ambalaj atıkları geri kazanım tesislerine ilişkin hükümler yer almamaktadır.

09.10.2021 tarihli Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarı ile "Ambalaj Atığı Toplama Ayırma" ve "Ambalaj Atığı Geri Kazanım" konulu faaliyetler bahsi geçen yönetmelik hükümleri kapsamında "Toplama Ayırma Tesisi" ve "Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi" başlıkları altında değerlendirilmekte olup Yönetmeliğin 2 nci Geçici Maddesinde "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre lisansı almış bu Yönetmelik kapsamındaki atık işleme tesisleri mevcut çevre lisansları sürelerinin sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler." hükmü yer almaktadır.

"Ambalaj Atığı Toplama Ayırma" ve "Ambalaj Atığı Geri Kazanım" konularında faaliyet gösteren işletmelerin çevre izin ve lisans başvuruları "Toplama Ayırma Tesisi" ve "Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi" çevre lisans konuları altında değerlendirilmekte olup, 2024 yılı Döner Sermaye Birim Fiyat Listesinde yer almayan “Ambalaj Atığı Geri Kazanım” lisans harç bedelinin yerine “Tehlikesiz Atık Geri Kazanım” harç bedelinin %5 i hesaplanarak fiyatlandırmaya eklenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla; Çevre Lisans Belgelerinde “Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Ambalaj Atığı Geri Kazanım” lisans konusunun birlikte bulunması durumunda Bakanlıkça belirlenen çevre izin ve lisans birim fiyat bedellerinin (2024 yılı) yüzde beşi ayrı ayrı fiyatlandırmaya eklenmelidir.

Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Entegre Çevre Bilgi Sistemi

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo