solar storage banner

 

nextgen banner

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Mevzuat Güncellenmiştir. (09 Şubat 2024)

elektrikli ve elektronik esyalar mevzuat guncellemesi
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasından Muaf Tutulan Uygulamalara İlişkin Genelge yayımlanmıştır.

Ülkemizde atık elektrikli ve elektronik eşyaların çevreye duyarlı geri kazanımının ve bertarafının sağlanması da dâhil olmak üzere insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin usul ve esaslar 26/12/2022 tarih ve 32055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir.

2011/65/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin EK-3 ve EK-4’ünde yer alan kısıtlamadan muaf tutulan uygulamalara yönelik yapılan değişiklikler sebebiyle Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bakanlığımızca hazırlanarak 20.01.2024 tarihli ve 32435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yapılan düzenleme ile Ulusal mevzuatımızdaki EEE’lerde kullanımı kısıtlanan maddelerden muaf tutulan uygulamalara ilişkin usul ve esasların Bakanlığımız tarafından belirlenmesi amaçlanmıştır.

20.01.2024 tarihli ve 32435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik'e (konsolide metin) ulaşmak için tıklayınız.

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki (RG-20/1/2024-32435) hüküm gereğince; elektrikli ve elektronik eşyalarda kullanımı kısıtlanan maddelerden muaf tutulan uygulamalara ilişkin muafiyet ile birlikte muafiyetin uygulama kapsamı ve sürelerine yönelik usul ve esaslar “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasından Muaf Tutulan Uygulamalara İlişkin Genelge” ile belirlenmiştir.

2024/3 sayılı “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasından Muaf Tutulan Uygulamalara İlişkin Genelge”ye ulaşmak için tıklayınız.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo