artemis aritim 2020

ARTEMİS ARITIM "Geleceğimiz için arıtıyoruz"

artemis haber 2019 1
1998 yılından günümüze arıtma tesisleri, su geri kazanım sistemleri ve birçok çevre teknolojileri konularında projelendirme ve uygulama hizmetleri veren Artemis Arıtım,

Uluslararası bilgi ve tecrübeye sahip başarılı projelere imza atan mühendisleriyle, güçlü referanslarıyla, YTÜ Teknopark Yerleşkesinde bulunan ofisinde faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmeye devam etmektedir. 6 yıl önce dünya markası olan bir uluslararası kuruluştan sektörün ilk Green Office sertifikasına sahibi olan Artemis Arıtım kendi karbon ayak izini azaltma konusunda disiplinli bir program uygulamaktadır. Aynı zamanda suyun geri kazanımı konusundaki ar-ge çalışmalarında gösterdiği gelişmeler sayesinde National Geographic Türkiye tarafından hazırlanan #25litre belgeselinde yer aldı. Başlıca hizmetleri;

Arıtma Tesisleri

artemis haber 2019 2

Atıksu arıtma sistem dizaynları uzman mühendis kadrosu tarafından başta kaliteli yönetim prensibi göz önüne alınarak verimli, ekonomik ve uzun ömürlü olarak tasarımlanır. Atıksu arıtma sistemleri evsel nitelikli ve endüstriyel nitelikli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki atık su kaynağı da deşarj edilmeden önce mutlaka alıcı ortam deşarj standartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. İşletmenizden kaynaklanan atıksulardan yönetmeliklerce belirlenmiş usullere göre numune alındıktan ve analizleri laboratuvarlarında yapıldıktan sonra en ekonomik ve en verimli Atıksu Arıtma Tesisi yapabilmek için hazırlıklara başlanılır ve inşa aşaması bittikten sonra kullanıma hazır olarak teslim edilir.

Atık Kabul Tesisi

artemis haber 2019 3

Limanlar, gemilerin ürettiği atıkların (slaç, sintine, atık yağ, çöp, evsel atıksu) ve yük artıklarının alınmasına hizmet edecek atık kabul tesislerini kurmak zorundadır. Limanlar, limanın büyüklüğüne, yanaşacak geminin türüne, seyir süresine, adedine göre değişen kapasitede ve teknik donanıma sahip atık kabul tesislerini kurmakla yükümlüdür. Atık kabul tesisini, mevcut liman koşullarına ve Marpol 73/78 gerekliliklerine göre projelendirip, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunularak onayının alınması işlemlerini yürütmektedirler. Aynı zamanda onaylanan projeye göre atık kabul tesisinin kurulması ve atık kabul tesisi onay belgesinin alınması kısımlarında da hizmet vermektedirler.

Çevre Yönetimi

artemis haber 2019 4

Çevre yönetimi hizmetlerinde öncelikle; yasal zorunlulukların ötesinde işletmelerde verimlilik esasına dayalı, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomik koşullar sağlayabilmek için tüm paydaşlarıyla iş birliği halinde çalışırlar. Çevre konularında, çevre danışmanlık hizmeti, atık yönetimi hizmeti, kimyasal yönetimi, bildirim ve beyan hizmeti, çevre yönetim sertifikalarının alınması, sera gazı emisyonlarının hesaplanması gibi çevre yönetim çalışmalarımızı hizmet verdiği lokasyonlarda çevre mühendisi ve/veya arıtma tesisi operatörü, atık yönetim sistemi sorumlusu; atık alanı sorumlusu, arıtma tesisi operatörü istihdam ederek de geliştirebilmektedirler.

Analiz ve Ölçüm

artemis haber 2019 5

Çevre Kanun ve Yönetmelikleri gereğince yapılması gereken analiz ve ölçümler çevre yönetim süreçlerinin belirleyici ve en önemli parçalarıdır. Tüm yasal zorunlulukların yanı sıra ar-ge laboratuvarında sürekli proses geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. İşletmeye uygun prosesler ve optimum çalışma süreçleri oluşturulduğu gibi yeni teknolojilerin üretilmesi ve uygulanması çalışmaları da sürekli olarak devam etmektedir. Arıtma tesislerini projelendirmek ve tesisin verimini belirleyebilmek için suda yapılacak analizler çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu analizlerin belirli periyotlarda yapılması ve analizlerin incelenerek müşteriye raporlanması Artemis Arıtım’ın mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

Arıtma Kimyasalları

artemis haber 2019 6

Arıtma tesislerinde kullanılan kimyasal maddeler arıtma tesislerinin verimini doğrudan etkiledikleri için doğru kimyasalların seçilmesi ve uygun koşullarda kullanılması son derece önemlidir. Artemis Arıtım, arıtma tesislerinde kullanılacak doğru kimyasalların optimum dozajlarda kullanılması için gerekli laboratuvar çalışmasını yaparak bunları belirler. Kullanılacak kimyasalın doğru güvenilir ve sertifikalı olması sonucun garanti altına alınması için son derece önemlidir. Bu yüzden laboratuvar çalışmalarının yanı sıra kimyasal tedariğini de sağlamaktadırlar.

Servis ve Bakım

artemis haber 2019 7

Arıtma tesisinin iyi işletilmesi bakım ve kontrollerinin düzenli ve etkili yapılması verimlilik için çok önemlidir. Bu sebeple birçok durumda arıtma tesislerinin tecrübeli ve konuya hakim teknik ekipler tarafından işletilmesi doğru bir yaklaşım olmaktadır. Bu ihtiyaçtan dolayı Artemis Arıtım işletmeyi komple veya gerekli kısımlarını devralarak üstlenmektedir. Teknik servisinde yer alan uzman mühendis ve teknisyenleri arıtma tesislerinin sağlıklı çalışmasını sağlamak için sürekli olarak önleyici bakım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktadırlar.

Artemis Arıtım hakkında detaylı bilgi için;

OFİS; YTÜ Teknopark İkitelli Yerleşkesi No:1/2B04 Başakşehir-İstanbul

0212 657 77 77 | www.artemisaritim.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ÜRETİM; İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E-2 Blok No:427 Başakşehir-İstanbul

BULGARİSTAN; Hristo Smirnenski 38, 5300 Gabrovo/Bulgaria

LİBYA; Zawite El Mazee St. Dahra Area, Near New NOC Buildin

Pin It

Destekleyenler