U

UCS [Uncontrolled site] Denetimsiz çöp dökme sahası.

UÇUCU[Volatile]Nispeten düşük ısılarda buharlaşabilen.

UÇUCU ALERJİ YAPICILAR [Aerdallergens] Alerjik hasta­lıklara yol açan bitki tozu ve polen gibi havadan gelen alerji yapıcılar.

UÇUCU KÜL [Fly ash] Baca gazının taşıdığı düşük yoğunlukta, yanıcı olmayan parçacıklar.

UF [Uncertainty factor ]Belirsizlik faktörü.

UF ALAMA [Shredding] Katı atığın daha hızlı ayrışması için küçük parçalara bölünerek küçültülmesi.

UNEP [UNEP = United Nations Environment Programme] Birleşmiş Milletler çevre Programı.

URANYUM [Uranium] Nükleer enerji üretimi için gerekli radyoaktif metalik eleman.

UYGULAMA PLANI [Implementation plan ] Belli bir sürede çevre kalite standartlarının karşılanması için yapılması gerekli işlerin anahatları.

UYUM [Adaptation] Canlı organizmaların çevre koşullarının üstesinden gelme yeteneği.

UYUMLU BAKTERILER [Facultative bacteria ] Hem aerobik hem de anaerobik koşullarda yaşayabilen mikroorganizmalar.

UZAKTAN ALGILAMA [Remote sensing] Elektromanyetik enerjinin bulunmasıyla, sözgelimi havadan fotograf çekme gibi, fiziksel özelliklerle ilgili uzak mesafelerden bilgi toplama yöntemi.

Üye Giriş

Forum'dan Son Mesajlar...

Lütfen Giriş Yapın

Sadece topluluk üyeleri forum konularına katılabilir. Kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız.