artemis 2019

Çevre Mevzuatı Taslaklar

ÇEVRE MEVZUATI TASLAKLARI
(TASLAK YÖNETMELİKLER - TEBLİĞLER - KRİTERLER)

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

 

Çevre Denetimi Yönetmeliği Taslağı - Görüş Bildirme Formu

 

 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı - Görüş Bildirme Formu yeni 2019
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmelik Taslağı  -  Görüş İşleme Formu
Benzin ve Naftanin Depolanması ve dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği - Görüş İşleme Formu
Katı Yakıtların Kontrolü Tebliği Taslağı - Ekler - Görüş Bildirme Formu 
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Taslağı  - Görüş İşleme Formu  
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu 
Benzin ve Nafta Görüş Bildirme Formu
Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği Taslağı - Görüş İşleme Formu

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı- Görüş İşleme Formu

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik TaslağıGörüş İşleme Formu

Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ TaslağıGörüş İşleme Formu

Yıkım İşlemleri İle Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının  Kontrolü Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmelik Taslağı Görüş İşleme Formu

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu

Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği TaslağıEkleriZararlı Maddelerin Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Listesi - Görüş İşleme Formu


NOT:
*** Bu bölümde yayımlanan Çevre Mevzuatı Taslak Çalışmaları; değerlendirmelerinizi yapıp bakanlığa görüşünüzü bildirmeniz adına oluşturulmuştur. 
 

Pin It

Destekleyenler